20/12: Gynna miljöbilar på Öresundsbron!

Biltrafiken över Öresundsbron ökar i mycket snabbare takt än tågtrafiken, med utsläpp av cirka 25 000 ton koldioxid år 2005. Gröna Bilister föreslår nu att avgiften differentieras, med lägre bropeng för miljöbilar.

Närmare 3,7 miljoner fordon passerade Öresundsbron under perioden januari-september 2005, en ökning med 13,8 procent jämfört med samma period i fjol. På fem år har antalet fordon på bron ökat med hela 74 procent, från 7 000 per dag till drygt 12 000 per dag. En viktig orsak är att genomsnittspriset för en personbilsresa sjunkit från 170 till 150 danska kronor sedan 2001. Den ökande biltrafiken ger ökade koldioxidutsläpp och förvärrade lokala miljöproblem.
 
– Tåget ska i alla lägen vara snabbaste och billigaste sättet att ta sig över bron, men för den som behöver bilen ska det vara tydligt att en renare bil betalar mindre. Öresundsbron har redan smarta betalningssystem vilket gör det enkelt att göra det jämförelsevis billigare för miljöbilarna, säger Gröna Bilisters Mattias Goldmann.
 
Öresundsbro Konsortiet påstår på sin hemsida att ”Luftföroreningar är helt klart det som har störst regional påverkan och det kan vi inte göra mycket åt”. Det resonemanget underkänner Gröna Bilister helt.
 
– Konsortiet måste börja ta ansvar för brotrafikens klimatpåverkan. I Stockholm, där miljöbilar är undantagna från trängselavgifterna, boomar miljöbilsförsäljningen. Det visar hur effektivt en lägre bropeng för miljöbilar skulle vara.
 
Gröna Bilister presenterade nyligen ”Utmaning 2010”, en handbok om hur offentliga aktörer kan bidra till miljövänligare trafik. Ett av kapitlen just om hur man genom upphandling och styrning av transporttjänster kan få igenom en snabb miljöanpassning av trafiken.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Läs mer om/beställ handboken ”Utmaning 2010”

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......