15/12: Ge förtur åt miljötaxi på Stockholms färjeterminaler!

– Miljötaxi bör få förtur vid färjeterminalerna i Stockholm, precis som de redan har på Arlanda. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister, med anledning av ett förslag som nu läggs till Stockholms Hamn AB.

Stockholms Hamn bör utreda om miljöbilar kan ges förtur i taxikön vid färjeterminalerna i Frihamnen och längs Stadsgården. Det föreslår miljöpartiet idag i en skrivelse till Stockholms Hamn AB.
 
Från 1 december får taxi som drivs med förnybara drivmedel förtur på Arlanda, genom prioriterade köer. Gröna Bilister har vid en första utvärdering på plats funnit att systemet effektivt gynnar miljötaxi och har stor betydelse för att få taxibranschen att ställa om från diesel till etanol och gasdrift. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till ett liknande initiativ vid de större hamnarna i Stockholm, liksom på Bromma och Centralstationen.
 
– I Stockholm finns god tillgång på såväl biogas som etanol och alltfler taxibolag ställer om från fossila till förnybara bränslen. När stora aktörer som hamnar och flygplatser gynnar miljötaxi, skyndas omställningen på ytterligare, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister presenterade nyligen ”Utmaning 2010”, en handbok om hur offentliga aktörer kan bidra till miljövänligare trafik. Ett av kapitlen just om hur man genom upphandling och styrning av transporttjänster kan få igenom en snabb miljöanpassning av trafiken.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Läs mer om och beställ Handboken ”Utmaning 2010”

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......