25/11: Falköping: Gröna Bilister gratulerar till miljöpriset

- Att miljöpris går till personer som engagerar sig för bytet från bensin och diesel till miljöbränslen är positivt för hela miljöbilsutvecklingen. Falköpings miljöpris till biogaskämpen Krister Pettersson är verkligen något att fira, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Kommunens motivering lyder ”Genom att möta framtiden nu, klara energiomställningen från fossilbränslen till miljövänliga alternativ bidrar vi lokalt till att minska de globala effekterna på vårt klimat. En av kommunens anställda, Krister Pettersson, har genom en tydlig framtidsbild särskilt bidragit till att vi kommit igång med produktion av biogas, skapat de nätverk och kontaktytor som ger förutsättningar för miljövänliga transporter i vår kommun.
 
Krister Pettersson arbetar på ett engagerande och entusiasmerande sätt på att få en balans mellan stad och landsbygd.  Hans vision är att en miljödriven utveckling kan åstadkommas genom att landsbygdens grödor nyttjas för biogasproduktion som ger förutsättningar för miljövänliga transportalternativ. På sikt kommer detta arbete att bidra till alternativa försörjningsmöjligheter för vårt näringsliv och ett bibehållet öppet jordbrukslandskap.”
 
Gröna Bilister har gett Falköpings miljöbilsarbete betyget 4 av maximala 10.

Det som berömdes var:

·        Att kommunen har miljöbilar, även om det bara är en enda.

·        Att kommunen börjat ställa vissa miljökrav på sina fordon – krav som kan ”uppgraderas” till att omfatta även biobränslen.

·        Det aktiva arbetet för att introducera biogas för fordonsdrift i kommunen.

·        Kommunens Klimp-ansökan för att etablera biobränslen och stimulera medborgarna att köpa miljöbil.

·        Utbildningen i ”ecodriving”, såväl för kommunanställda som för allmänhet. 

Gröna Bilister presenterade fyra huvudsakliga rekommendationer till Falköping kommun:

1)      Stärk miljökraven i upphandling av tjänster - t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar.

2)      Stärk miljökraven på den egna fordonsparken, så att de fossilbränsledrivna fordonen successivt fasas ut.

3)      Inför delfinansiering av merkostnaden för miljöbilar oberoende av eventuella Klimp-bidrag.

4)      Tillse att det verkligen etableras tankställen för etanol E85 och biogas för fordonsdrift, oberoende av eventuella Klimp-bidrag.

 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......