24/11: Sverige blir världsledande på biobränslen för fordon!

- Sverige har redan flest miljöfordon per capita i hela Europa och nu får vi en rekordsnabb utbyggnad av tankställen. Miljön, konsumenterna och Sveriges arbetsmarknad är alla vinnare. Det säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, som erfar att Trafikutskottet ställt sig bakom "pumpförslaget", kompletterat med 150 miljoner kronor till biogas.

"Mackkravet", innebärande att alla större tankställen ska tillhandahålla minst ett förnybart drivmedel, ser nu ut att ha majoritet i riksdagen. Efter justeringar i trafikutskottet ska alla bensinbolag som årligen säljer mer än 3 000 kubikmeter fossila drivmedel från den 1 april 2006 sälja minst ett förnybart drivmedel. Årligen ska fler bensinstationer omfattas, men de minsta stationerna ligger utanför beslutet liksom de mackar som kan påvisa en väsentligt lägre efterfrågan än i andra delar av landet.

Förslaget har enligt vad Gröna Bilister erfar politisk majoritet efter en uppgörelse om att biogasstationer särskilt ska gynnas, med investeringsstöd på 50 miljoner kronor år 2006 och 100 miljoner kronor år 2007.

- Inom ett halvår ska det finnas etanol på närmare 700 mackar, samtidigt som biogasen byggs ut. Det betyder enormt mycket för miljöbilsförsäljningen och ger alla möjlighet att köpa ett bränsle som är både billigare och bättre för miljön än gammaldags bensin och diesel, säger Jakob Lagercrantz.

- Bensinbolagen har byggt ut etanolpumpar i relativt snabb takt det senaste året. Det är viktigt att de ser pumplagen som en möjlighet och knuff i ryggen istället för något att bekämpa, så att vi inte hamnar i en sörja av dispenser och överklaganden. Då hotas förutsättningarna att göra Sverige världsledande på etanol och biogas, med möjlighet för en ny exportindustri i linje med Danmarks satsning på vindkraft som gjort vindsektorn till landets största exportindustri.

Gröna Bilisters remissvar gällande "pumplagen" tog särskilt upp behovet av en kompletterande satsning på biogas, liksom en viss senareläggning av lagens ikraftträdande. Detta har nu uppfyllts, varför organisationen uppmanar riksdagen att rösta för lagförslaget. Nästa vecka ska frågan behandlas av finansutskottet.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, 0708-173 808.

Gröna Bilisters remissvar

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......