23/11: Gröna Bilister positiva: Västerås satsar på biogas

Grattis Västerås till tankstället för biogas! Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, med anledning av att samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin idag inviger Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Gröna Bilister ger samtidigt kommunen fyra rekommendationer för sitt miljöbilsarbete.

Anläggningen, som startades sommaren 2005 beräknas vid full drift behandla 14 000 ton organiskt avfall från hushåll, storkök och restauranger årligen, 4 000 ton slam från fettavskiljare och 5 000 ton vallgrödor. Den mängd biogas som produceras kan ersätta ungefär två miljoner liter bensin och diesel per år. Därmed minskar Västerås koldioxidutsläpp med nästan fem miljoner ton per år.

Lokalt producerad biogas minskar kommunens bidrag till växthuseffekten och bilister kan köra med bättre miljösamvete, kommenterar Mattias Goldmann, med anledning av att Mona Sahlin idag inviger Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Tankstationen för biogas ligger på Retortgatan vid Folkparksmotet i Västerås.

Västerås har i tre tankställen för etanol och ett för biogas. Bland annat Taxi Västerås kör en del av sina fordon på den lokalt producerade biogasen och Gröna Bilister uppmuntrar taxikunder att aktivt efterfråga miljötaxi.

Gröna Bilister har gett Västerås betyget 6 av maximala 10 för sitt miljöbilsarbete. Bland det särskilt berömvärda märks:

·        Stimulans till medborgare att välja miljöfordon, i form av
subventionerad parkering.

·        Kommunens högt ställda ambitioner när det gäller introduktion av
biogas.

·        Konkreta miljökrav för samhällsbetalda transporter.

·        Kommunens inköp av miljöfordon.

Gröna Bilister har fyra huvudsakliga rekommendationer till Västerås kommun:

1)      Ta nästa steg i upphandlingen av transporter så att miljökraven
också omfattar en successivt ökande andel miljöfordon.

2)      Införa ett slutdatum för fossilbränsledrivna personbilar i
kommunal ägo.

3)      Bredda stimulansen för medborgarna att köpa miljöbil till att
omfatta också delfinansiering av merkostnaden vid inköp av nybil ­
särskilt relevant mot bakgrund av kommunens pågående biogassatsning.

4)      Avskaffa de kommunala tjänstebilarna eller (i andra hand) kräv att
de framgent ska vara av miljöbilstyp.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......