31/10: Mölndal bör gynna miljöbilar

Det vore positivt om Mölndal som en del av sitt klimatarbete satsade på att gynna miljöbilar med gratis parkering. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att kommunfullmäktige får en motion från vänsterpartiet om gratis parkering för miljöbilar.

En motion från bl.a. Yvonne Gillberg, vänsterpartiet, föreslår att Mölndal inför tre års gratis parkering för miljöfordon enligt de regler som redan gäller i Göteborg.

Alltfler kommuner inför gratis parkering för miljöbilar. Ett sådant beslut skulle göra det både mera lönsamt och mer bekvämt att ha miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor. Det vore också en viktig signal från kommunens sida att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar samtidigt Mölndal att se över sitt eget bilinnehav, så att de dyra fossilbränsledrivna bilarna ersätts av miljöbilar, vilket gynnar både ekonomi och ekologi.

Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också bort kommunala skattemedel eftersom dessa bränslen blivit väldigt dyra. Varje onödig liter bensin kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på miljöbilar, kommenterar Mattias Goldmann. 

Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och räknar med att kunna granska Mölndal under nästa år. Gratis parkering för miljöbilar ger självklart extra poäng.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......