21/10: Ge förtur åt miljötaxi på Umeå flygplats!

I mitten av november får Umeå flygplats en etanolmack. Därmed blir det rimligt att Luftfartsverket börjar ge förtur åt miljötaxi på flygplatsen, precis som man kommer att göra på Arlanda. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Kring årsskiftet får taxi som drivs med förnybara drivmedel förtur på Arlanda, genom prioriterade köer. Ingen annan flygplats har ännu beslutat om att på liknande sätt gynna miljövänligare transporter, och Gröna Bilister föreslår nu Luftfartsverket att bli näst först med denna innovativa miljösatsning.

Flyget är en stor klimatbov och bra förslag för att snabbt och enkelt minska flygets totala miljöpåverkan bör välkomnas med öppna armar. Med den kommande etanolmacken vid Umeå flygplats har Luftfartsverket goda möjligheter att ta ett större ansvar för marktransporterna till och från flygplatsen, genom att gynna miljötaxi.

Umeå och Västerbotten ingår i Bio Fuel Region, som har antagit målet att regionen ska bli självförsörjande på biobränslen. Ett led i att uppnå detta mål är att bistå lokala aktörer att ställa om till förnybara drivmedel som etanol. I Umeå och Västerbotten finns gott om tankställen för etanol, och i mitten av november tillkommer ytterligare ett genom OKQ8:s etablering av en etanolmack vid Alviks flygplats i Umeå.

Gröna Bilister presenterar i dagarna ”Utmaning 2010”, en handbok om hur offentliga aktörer kan bidra till miljövänligare trafik. Ett av kapitlen handlar just om hur man genom upphandling och styrning av transporttjänster kan få igenom en snabb miljöanpassning av trafiken. 


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann,
070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Beställ handboken ”Utmaning 2010”

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......