Utmaning 2010 – hur kommuner kan minska bilismens miljöpåverkan

”Den här handboken från Gröna Bilister visar på en fantastisk mångfald av goda idéer, som inspirerar till fortsatt kraftsamling för en miljövänligare trafik.” (Miljöminister Lena Sommestad, ur förordet till Utmaning 2010)

Boken är slutsåld.

Ladda ned boken som pdf:  
 Utmaning 2010 [1,5 Mb] 

Vad är detta?
Den första handboken om hur kommuner kan minska bilismens miljöpåverkan, med praktiska tips och samlade erfarenheter från arbetet i 227 av landets 290 kommuner.

Varför?
Växthuseffekten skenar, allergier ökar och luftkvalitetsnormer bryts. Det behövs en bilism som tär mindre på miljö och hälsa.


För vem?
Handboken är för tjänstemän och politiker i kommuner och landsting, intresseorganisationer och journalister som bevakar trafik-, miljö- eller kommunfrågor.

Av vem?
Gröna Bilister, landets enda miljödrivna bilistorganisation, granskar och betygssätter landets kommuner ur miljöbilsperspektiv. De bästa exemplen förmedlas i handboken, skriven av organisationens kommungranskare Mattias Goldmann. Miljöminister Lena Sommestad har skrivit förordet.

Varför ”Utmaning 2010”?
År 2010 ska utsläpp av växthusgaser från trafiken åter vara nere i 1990 års nivå, nybilen ska i snitt släppa ut max 120 g koldioxid per kilometer, 5,75 procent av allt bränsle ska vara förnybart och nya miljökvalitetsnormer börjar gälla. Boken visar hur vi kan uppnå besluten!

Vem har finansierat boken?
Boken är framtagen av Gröna Bilister, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket.

Vad kostar boken?
Boken är slutsåld, men du kan ladda ned boken:  Utmaning 2010 [1,5 Mb]

 

Mer om Gröna Bilisters kommungranskningar

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Relaterat material