6/9: Fordonsskatteförslaget får VG

Fordonsskatt efter tjänstevikt är som inkomstskatt efter skostorlek. Det är på tiden att den modellen skrotas, och vi ger det nya förslaget VG. Det säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz i en kommentar till förslaget på ändrad fordonsbeskattning.

Regeringens kommande förslag innebär enligt vad Gröna Bilister erfar en grundskatt på 360 kronor per år med en koldioxiddel på 15 kronor per gram koldioxid som överstiger utsläpp på 100 gram per kilometer. Koldioxidkomponenten för fordon som drivs med förnybara bränslen föreslås vara 10 kronor per gram.
 
Den gröna bilisten får mer pengar över till annat medan stadsjeepsfundamentalisten får ta en högre nota. Men vi är oroliga att de som köper riktigt bränsleslukande fordon behöver en än tydligare plånbokssignal för att byta bilbeteende och därför föreslår vi en progressiv beskattning på de riktigt höga utsläppen, kanske 30 kronor per gram koldioxid för den del som överskrider 200 gram per kilometer. Dessutom bör skillnaden i beskattning ökas mellan fordon som släpper ut fossil respektive förnybar koldioxi
 
Gröna Bilister är också positiva till att skatteomläggningen är kostnadsneutral, så att det ökade skattetrycket på stadsjeepar och andra bränsleslukande fordon fullt ut motsvaras av sänkt skatt för miljöbilar.

­Svenska koldioxidutsläpp per nysåld personbil ligger över 190 gram per kilometer, skyhögt över EU-genomsnittet och mycket långt från EU:s beslut om max 120 gram per kilometer år 2010. En ändrad fordonsbeskattning är ett viktigt steg i att närma sig denna mer sunda nivå.

Gröna Bilisters årliga granskning ”Miljöbästa Bil” visar att det finns miljöbilar i varje storleksklass, med samma komfort och säkerhet som gammaldags bilar ­ men kraftigt reducerad miljöpåverkan. Därför är tiden mogen för en beskattning som tydligare stimulerar bilar som går på förnybara drivmedel samt bilar med särskilt låg bränsleförbrukning. 

För ytterligare information, kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob
Lagercrantz, 0708-173 808, eller presskontakt Mattias Goldmann, 070-309 00
45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......