31/8: Grattis, Göran! Fortsätt det goda miljöbilsarbetet.

Göteborg är ett föredöme för landets kommuner i det viktiga arbetet med att minska trafikens miljöbelastning, och Göran Johansson själv kan ta åt sig en stor del av äran. Därför skickar vi honom en varm gratulation på födelsedagen och önskar att han fortsätter leda det framgångsrika miljöbilsarbetet, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Bland det allra viktigaste i kommunernas miljöarbete är att ha eldsjälar, och ju högre upp i hierarkin desto bättre. Göran Johansson kör själv en miljöbil och har ett starkt engagemang för grönare trafik. I kombination med andra drivande tjänstemän och politiker, och en orädd Göteborgsanda, har det betytt mycket för att ge Göteborg tätpositionen inom grönare bilism.
 
Vid Gröna Bilisters granskning av Göteborg fick kommunen nio stjärnor av 10 möjliga och utmärkelsen ”Årets miljöbilskommun” för sitt arbete. Bland det särskilt berömvärda märks:

·        Kommunens höga andel miljöbilar (Cirka 60 procent, exkluderande RME-drivna fordon).

·        Den höga andelen miljöbilar bland kommunens tjänste- och förmånsbilar.

·        Kommunens tidiga och aktiva arbete för att definiera ”miljöbil” och successivt skärpa kraven på densamma.

·        Stimulansen till medborgare och företag att köpa miljöbil, bl.a. genom delfinansiering av merkostnaden vid inköp av gasfordon och gratis parkering för miljöbilar.

·        Stimulans att tanka biobränslen, bl.a. genom krav på att gasfordon till övervägande del ska tankas på biogas (ej naturgas) och FFV-fordon till övervägande del ska tankas på E85 etanol.

·        Miljöbilskrav på kommunens inköp av tjänster såsom färdtjänst och taxi.

·        Förvaltningars och bolags utbildning av anställda i sparsam körning, ”ecodriving”.

·        Krav på att miljöbilar till minst 50 procent tankas med förnybara bränslen, vilket under året kommer att följas upp med stickprov.För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob
Lagercrantz, 070-817 38 08.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......