20/6: Dags skrota lokala miljöbilsdefinitioner

Skrota lokala miljöbilsdefinitioner och harmonisera kommunernas stimulans till miljöbilar. Det föreslår Gröna Bilister med anledning av Vägverkets förslag till nationell miljöbilsdefinition som presenteras idag.

- De tre storstäderna har skilda definitioner för vad en miljöbil egentligen är och Stockholm har till och med två ­ en för trängselavgifterna, en annan för parkering. Med Vägverkets nya miljöbilsdefinition är det dags att skrota de lokala definitionerna, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Vägverkets föreslår att miljöbilar ska förstås som bilar som går på förnybara bränslen, givet att förbrukningen inte är överdrivet hög, samt bilar som går på bensin och diesel om de har extremt låg bränsleförbrukning och låga utsläpp av partiklar. Gröna Bilister hade föreslagit hårdare regler för partiklar och en begränsning för utsläpp av kväveoxider, men ställer sig nu bakom Vägverkets definition. Formellt sett gäller den enbart för den del av statens fordonsinköp som ska vara miljöbilar, men Gröna Bilister önskar att den blir allmängiltig. Organisationen uppmanar de som använder definitionen för sina fordonsköp att komplettera med tuffa säkerhetskrav, förslagsvis minst fyra stjärnor i Euro-NCAP  och antisladdsystem.

För att hejda växthuseffekten, har ett trettiotal kommuner infört gratis parkering för miljöbilar. Men den som har en miljöbil får idag endast parkeringsförmånen i sin egen kommun. Med en välfungerande nationell miljöbilsdefinition, har ett viktigt hinder undanröjts för att parkeringsförmånen ska gälla nationellt.

- Många kommuner har tvekat att gynna miljöbilar, eftersom man inte riktigt vetat vad en miljöbil är. Med Vägverkets nya definition är det bara att kavla upp ärmarna och ta nya steg för att lokalt gynna en grönare bilism, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister föreslår att miljöbilsdefinitionen förnyas vart tredje år, så att tekniska landvinningar resulterar i att kraven skärps. Den föredömligt öppna dialogform som Vägverket använt sig av i framtagandet av denna nationella definition, bör användas också framgent.För ytterligare information, kontakta: Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters yttrande angående Vägverkets förslag till nationell miljöbilsdefinition

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......