Göteborgs 5 070 miljöbilar­ befäster stadens ställning som ledande miljöbilskommun

Göteborg hade vid årsskiftet 5070 giltiga tillstånd för miljöbilar att parkera gratis, en ökning med 1971 bilar eller drygt 60 procent på bara ett år. Ungefär en fjärdedel av landets miljöbilar finnas alltså i Göteborg, som befäster sin ställning som landets ledande miljöbilskommun.

Pressmeddelande 050301


- Göteborg är ett föredöme för landets kommuner när det gäller att främja miljöbilar. Gratis parkering för miljöbilar, som det fortfarande bråkas om i Stockholm, är sedan länge en självklarhet i Göteborg, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
- Men att gynna miljöbilar tjänar inte mycket till om bilarna ändå tankas med bensin. Göteborgs kommun kräver att miljöbilarna till minst 50 procent tankas med förnybara bränslen, vilket under året kommer att följas upp med stickprov. Det borde andra kommuner ta efter!
 
Vid Gröna Bilisters granskning av Göteborg fick kommunen nio stjärnor av 10 möjliga och utmärkelsen ”Årets miljöbilskommun” för sitt arbete. Bland det särskilt berömvärda märks:

·        Kommunens höga andel miljöbilar (56 procent, exkluderande RME-drivna fordon).

·        Den höga andelen miljöbilar bland kommunens tjänste- och förmånsbilar.

·        Kommunens tidiga och aktiva arbete för att definiera ”miljöbil” och successivt skärpa kraven på densamma.

·        Stimulansen till medborgare och företag att köpa miljöbil, bl.a. genom delfinansiering av merkostnaden vid inköp av gasfordon och gratis parkering för miljöbilar.

·        Stimulans att tanka biobränslen, bl.a. genom krav på att gasfordon till övervägande del ska tankas på biogas (ej naturgas) och FFV-fordon till övervägande del ska tankas på E85 etanol.

·        Miljöbilskrav på kommunens inköp av tjänster såsom färdtjänst och taxi.

·        Många kommunala förvaltningars och bolags utbildning av anställda i sparsam körning, s.k. ”ecodriving”.För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann,
070-309 00 45.

Läs mer om Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......