Nyheter

  Nyheter i RSS format
1/11: Gröna Bilisters remissvar SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor
Gröna Bilister, som är en ideell organisation med syfte att verka för en hållbar mobilitet, där bilens frihetsskapande värden be...
 
 
 
25/9: Kia e-Niro och Tesla Model 3 är Miljöbästa Bilar 2019
Adnan Hurtic, produktchef hos Kia, visar upp diplomen som Kia e-Niro vunnit. Till vänster Gröna Bilisters ordförande Johanna Gra...
 
 
 
Pressinbjudan: Miljöbästa Bil 2019 presenteras den 25 september
Gröna Bilister har i mer än 20 år rankat miljöbilarna på den svenska marknaden. I år valde Gröna Bilister ut 45 bilmodeller ...
 
 
 
11/9: Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt?
Tillverkning av batteri till elbilen Audi e-tron i en fabrik i Bryssel som sägs vara närapå klimatneutral. Foto: Audi Gröna B...
 
 
 
Det är dags att hållbarhetsdeklarera fordonen, både i bilhallarna och i reklamen
Ett exempel på hur klimatpåverkan under en bils livstid kan skilja flera ton. Ditt bilval är avgörande. Foto: Martin P...
 
 
 
4/9: Gröna Bilister nominerar 45 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2019
Prisutdelning i tävlingen Miljöbästa Bil 2018. Foto: Martin Prieto Beaulieu/Gröna Bilister Enligt klimatlagens mål ska trans...
 
 
 

4/1: Prognos för miljöbilsmarknaden 2011

Inför 2010 förutspådde Gröna Bilister en miljöbilsandel på rekordhöga 40 %. Det blev 40.1 %. Gröna Bilisters prognos för 2011 är en oförändrad andel, vilket i sig måste ses som ett misslyckande för regeringen. Samtidigt minskar miljöbilarnas miljönytta, eftersom fler miljöbilar blir dieseldrivna.

2011 räknar Gröna Bilister med att 120 000 miljöbilar säljs, på en totalmarknad av 300 000 nya bilar. Fördelningen av miljöbilarna bedöms bli 27 % etanol, 6 % biogas, 48 % diesel, 16 % bensin, 2,5 % hybrider, 0,5 % elbilar och laddhybrider.

- Vi slog miljöbilsrekord 2010, men 2011 kommer marknaden att stampa på stället eftersom det saknas ny stimulans och regeringen inte gett de långsiktiga besked marknaden behöver. Dessutom minskar miljöbilarnas miljönytta, eftersom osäkerheten om förmåner för gas- och etanolbilar ökar andelen dieslar bland tjänstebilarna, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, själv gasbilist.

Enligt Gröna Bilisters prognos kommer inte heller elbilen att få något verkligt genombrott år 2011, trots flera uppmärksammade initiativ.

- Elbilen står inför sitt marknadsgenombrott, men 2011 är det ännu främst kommuner, elbolag och entusiaster som börjar köra på el. Det är delvis regeringens fel, eftersom superpremien år 2012 gör det väldigt lönsamt att vänta ett år. Det är bakvänt agerat och försämrar våra möjligheter att vara ett föregångsland.

- En tredjedel av de miljöbilar som säljs idag har utsläpp som ligger mellan 110 och 120 gram koldioxid per kilometer, långt över den gräns Gröna Bilister föreslog redan 2009. Regeringen förlorar hundratals miljoner kronor varje år genom att ge stöd till fordon som inte förtjänar vare sig stöd eller incitament.

Gröna Bilister föreslår regeringen fem konkreta punkter för att påskynda miljöbilsomställningen:

1. Skärpt miljöbilsdefinition. Dagens miljöbilsdefinition är uddlös och driver inte på marknaden längre. 2012 bör definitionen kunna skärpas till 100 gram koldioxid. Marknaden är sedan länge beredd på en skärpt definition.

2. Förnybart billigare än fossilt. Etanol- och gasbilar som körs på bensin gör ingen klimatnytta. Därför bör regeringen snarast säkerställa att E85 och biogas är billigare än bensin, t.ex. genom en beskattning av norsk modell, och en beskattning av fossila drivmedel baserad på kolinnehåll och klimatpåverkan.

3. Avvecklingsbeslut. Gröna Bilisters sondering visar att det finns majoritet i riksdagen för Centerpartiets förslag att 2015 stoppa försäljningen av nya bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel. För att ge marknaden tid att anpassa sig, bör lagförslaget komma under våren.

4. Minskad bilism. Även miljöbilar orsakar föroreningar, klimatpåverkan och trafikolyckor. Därför bör regeringen stimulera kollektivtrafik, cykling och distansarbete, bl.a. genom att inte längre ge högst reseavdrag till bilister och lägst till cyklister.

5. Biobränsleutveckling. Biogas, biodiesel, eldrift och etanol behöver fortsatt nationell stimulans för forskning, utveckling och marknadsintroduktion.

- Regeringen har slagit sig för bröstet över den svenska miljöbilsboomen länge nog nu. Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2011 bli ett mellanår.

Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa Bränsle, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter. Men också etanol E85 har stora klimat-, miljö-, hälso- och fördelningspolitiska vinster jämfört med fossil bensin och diesel. Slutsatserna är i linje med Vägverkets och Naturvårdsverkets Bilindex, med EU-kommissionens biobränsledirektiv och med FN:s klimatpanels slutsatser.

- Att gå från fossilt till förnybart är ett stort steg i rätt riktning, och vi avvisar kategoriskt alla försök att likställa alla typer av miljöbilar. Välj en miljöbil, välj en som kan tankas på förnybara drivmedel och tanka rätt!

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

 

Nyhetsbrev och tidning
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och läs det senaste numret.

Trafik & Miljö är vår tidning med intressanta artiklar från miljöbilsvärlden.

Bli medlem

Du behövs, vi behövs
I Gröna Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Anmäl medlemskap här.
Våra samarbetspartners
       Bilpoolernas Riksförbund


     


               


Köpa miljöbil eller dela bil?
Följ oss i sociala medier