4/1: Gröna Bilister: Prognos för miljöbilsmarknaden 2010

94 000 miljöbilar av totalt 235 000 sålda bilar – en miljöbilsandel på rekordhöga 40 %. Det är Gröna Bilisters prognos för 2010, som kompletteras med fördelningen mellan olika typer av miljöbilar och en fempunkts-önskelista till regeringen.

2010 räknar Gröna Bilister med att 94 000 miljöbilar säljs, på en totalmarknad av 235 000 nya bilar. Fördelningen av miljöbilarna bedöms bli 45 % etanol, 9 % biogas, 35 % diesel, 5 % bensin, 5,5 % hybrider, 0,5 % elbilar och laddhybrider.

– Vi slår nya miljöbilsrekord 2010, men ökningen går inte så snabbt som den borde och en alltför hög andel av miljöbilarna blir fossilbränsledrivna. Biogasbilarna fortsätter sin snabba ökning och etanolbilarna står fortsatt för den största enskilda miljöbilstårtbiten, men andelen minskar om inte regeringen säkerställer att det lönar sig att tanka E85 jämfört med bensin, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, själv gasbilist.

Enligt Gröna Bilisters prognos kommer antalet elbilar på svenska vägar att mer än fördubblas 2010 – över 1000 elbilar beräknas registreras, vilket är mer än det totalt finns idag.

– Elbilen står inför sitt marknadsgenombrott, men 2010 är det ännu främst kommuner, elbolag och entusiaster som börjar köra på el. Men redan idag finns det ingen anledning att välja en fossilbränsledriven bil, och därför hoppas vi att konsumenterna ger oss fel i vår rätt pessimistiska prognos om en ökande andel bensin- och dieseldrivna miljöbilar.

Gröna Bilister föreslår regeringen fem konkreta punkter för att påskynda miljöbilsomställningen:

1. Skärpt miljöbilsdefinition. Dagens miljöbilsdefinition är för snäll och driver knappast på marknaden längre. 2011 bör definitionen kunna skärpas kraftigt avseende koldioxid för fossilbränslebilar och även mycket kraftigare energieffektivitetskrav på bilar som framförs på biobränslen och el. Marknaden är sedan länge beredd på en skärpt definition.

2. Förnybart billigare än fossilt. Etanol- och gasbilar som körs på bensin gör ingen klimatnytta. Därför bör regeringen snarast säkerställa att E85 och biogas är billigare än bensin, t.ex. genom en beskattning av norsk modell, och en beskattning av fossila drivmedel baserad på kolinnehåll och klimatpåverkan.

3. Avvecklingsbeslut. Gröna Bilisters sondering visar att det finns majoritet i riksdagen för Centerpartiets förslag att 2015 stoppa försäljningen av nya bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel. För att ge marknaden tid att anpassa sig, bör lagförslaget komma under våren.

4. Minskad bilism. Även miljöbilar orsakar föroreningar, klimatpåverkan och trafikolyckor. Därför bör regeringen stimulera kollektivtrafik, cykling och distansarbete, bl.a. genom att inte längre ge högst reseavdrag till bilister och lägst till cyklister.

5. Biobränsleutveckling. Biogas, biodiesel, eldrift och etanol behöver fortsatt nationell stimulans för forskning, utveckling och marknadsintroduktion.

– Regeringen har slagit sig för bröstet över den svenska miljöbilsboomen länge nog nu. Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2010 bli ett mellanår.

Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa Bränsle 2009, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter. Men också etanol E85 har stora klimat-, miljö-, hälso- och fördelningspolitiska vinster jämfört med fossil bensin och diesel. Slutsatserna är i linje med Vägverkets och Naturvårdsverkets Bilindex, med EU-kommissionens biobränsledirektiv och med FN:s klimatpanels slutsatser.

– Att gå från fossilt till förnybart är ett stort steg i rätt riktning, och vi avvisar kategoriskt alla försök att likställa alla typer av miljöbilar. Välj en miljöbil, välj en som kan tankas på förnybara drivmedel och tanka rätt! Och glöm inte att källsortera ditt körande – bilen är ett av många sätt att färdas.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister

Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronabilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......