30/3: Trafikens klimatmål behöver nationell räddningsinsats

Trafikens utsläpp av koldioxid ska år 2010 vara nere på 1990 års nivå. Men Vägverket anger nu att utsläppen istället ökar med över 20 procent. Gröna Bilister begär nu en nationell räddningsinsats för klimatmålet.

Svenska bilar är för stora och törstiga, körs för långt och går på fel bränsle. Vägverkets larmrapport visar att det måste rättas till snabbt och beslutsamt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
­ Riksdag och regering bör starta en nationell räddningsinsats för klimatmålet, med utgångspunkt i Vägverkets klimatstrategi. Där finns en hel uppsjö konkreta åtgärder som bör plockas in i regeringens propositioner om miljömålen, klimatpolitiken och vårbudgeten.

För att få bilhandeln att ta större ansvar för sina produkter, kan Gröna Bilister tänka sig en handel med utsläppsrättigheter för bilbranschen. De generalagenter som säljer fordon som i genomsnitt släpper ut mindre koldioxid än en viss fastslagen nivå, bör kunna sälja utsläppsrätter till dem som släpper ut mer koldioxid än det fastslagna taket. Utsläppsgränsen bör därefter sänkas successivt. Handeln skulle göra det lönsamt att stimulera försäljningen av mer energieffektiva fordon.
 
Gröna Bilister vill också skyndsamt öka andelen etanol i bensinen till 15 procent och blanda in 5 procent RME (rapsmetylester) i dieseln. Kravet att statliga myndigheter ska köpa miljöbilar bör utvidgas till att också gälla statliga bolag och verk, samt att vara ett krav när statliga myndigheter, bolag och verk köper in transporttjänster från externa leverantörer. Gröna Bilister vill också höja och förlänga det statliga KLIMP-bidraget, som är en viktig motor bl.a. för att etablera biogasanläggningar, uppföra tankställen för etanol och biogas samt stimulera privatpersoners och företags inköp av miljöbilar.
 
Läs Gröna Bilisters samtliga förslag för att förverkliga trafiksektorns klimatmål.            
 
För ytterligare information, kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......