13/4: Inför utsläppshandel för bilförsäljare

- För att den europeiska fordonsindustrin ska kunna hålla sitt löfte till EU om minskade utsläpp av koldioxid från nya bilar, behövs ett system för handel med utsläppsrätter för biltillverkarna. Det säger trafikforskaren Per Kågeson som för Gröna Bilisters räkning tagit fram en rapport om hur koldioxidutsläppen från nya bilar kan minskas.

Pressmeddelande 050413

 
Kunderna köper allt större och motorstarkare fordon. Det gör att nybilarnas koldioxidutsläpp minskar så långsamt att fordonsindustrin inte kommer att kunna uppfylla sitt löfte till EU. I Sverige minskar utsläppen inte alls. Om vi hade efterfrågat samma prestanda och fordonsstorlek som för tio år sedan, skulle tillverkarna ha varit på god väg att klara målet. Därför behövs kraftigare politiska styrmedel, menar Per Kågeson.
 
- EU kan med kvalificerad majoritet införa handel med utsläppsrätter för bilindustrin. Det innebär att nya bilar i genomsnitt inte får släppa ut mer än en viss mängd koldioxid per km. Utsläppstaket sänks sedan år för år i takt med den tekniska utvecklingen. Tillverkare som säljer bilar med utsläpp över taket måste köpa utsläppsrätter från företag som sålt bilar med utsläpp under taket.  Utsläppshandeln gör inte genomsnittsbilen dyrare, men det blir lönsamt för industrin att ta fram och sälja fordon som släpper ut mindre koldioxid, säger Kågeson.
 
- Det är hög tid för EU att gå från frivilliga överenskommelser till tvingande krav. Utsläppshandel är ett enkelt och obyråkratiskt sätt att belöna tillverkare och kunder som bidrar till en positiv utveckling, säger Gröna Bilisters ordförande Michael Koucky som helt ställer sig bakom Kågesons förslag.
 
Per Kågesons rapport, Reducing CO2 Emissions from New Cars (42 s), kan beställas från Gröna Bilister för 90 kr eller laddas ner som pdf-fil här [183 kB].

För ytterligare information: Kontakta Per Kågeson, 08-642 81 20, eller Gröna Bilisters ordförande Michael Koucky, 070-210 01 217 (presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......