22/2: Stockholm inför gratis parkering för miljöbilar

Den 2 maj inför Stockholm stad gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar, enligt beslut som väntas tas onsdag 23 februari, erfar Gröna Bilister.

Pressmeddelande 050222

Stockholms beslut att införa gratis parkering för miljöbilar innebär att kalkylen för miljöbilar i ett slag förbättras med åtskilliga tusenlappar. Det är mycket glädjande att den politiska ledningen nu fattar beslutet, särskilt som stadsledningskontoret avstyrkt avgiftsbefrielsen. säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Stockholm avancerar som miljöbilskommun med beslutet, om gratis parkering för miljöbilar. Men segern är bara halv, eftersom beslutet bara gäller boende- och nyttoparkering, till skillnad från de riktigt vassa miljöbilskommunerna som har all parkering gratis för miljöbilarna.

Stockholm fick sju stjärnor av tio möjliga i Gröna Bilisters granskning ur miljöbilsperspektiv. Kommunen fick sex rekommendationer av Gröna Bilister:

1) Utvidga gratis boende- och nyttoparkering för miljöbilar till gratis parkering på alla kommunala parkeringar (som i exempelvis Göteborg).

2) Ställ miljöbilskrav på leverantörer av transporter, såsom skolskjuts och färdtjänst (som i exempelvis Linköping).

3) Minska antalet kommunala tjänstebilar, höj i andra hand andelen miljöbilar bland tjänstebilarna.

4) Tillse att det finns en långsiktig tillgång på biogas inom kommunen.

5) Bredda utbildningen i sparsam körning, så kallad ecodriving, för kommunanställda också på de förvaltningar som hittills inte berörts.

6) Ställ krav på en successivt ökande andel etanol i konventionell bensin och RME i konventionell diesel (i linje med Örebro kommuns beslut).

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Kommungranskningen och Gröna Bilisters ranking finner du här.

Gröna Bilister verkar för en miljöanpassad utveckling av trafiken. Organisationen presenterar årligen Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv, är kontrollorgan för Grön Trafikskola och påverkar bilindustrin, transportnäringen, myndigheter och politiker via rapporter, uppvaktningar och skrivelser.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......