31/8: Gröna Bilister uppmanar Eskilstuna: Tänk om och inför en lokal miljöbilspremie!

Helsingborg, Kristianstad, Västerås och Östersund är bara några av de kommuner som infört en lokal miljöbilspremie sedan halvårsskiftet, men Eskilstuna kommun överväger inte ens en sådan stimulans. Tänk om, uppmanar Gröna Bilister som poängterar kommunernas betydelse i miljöbilsomställningen och ger Eskilstuna tre rekommendationer.

Den nationella miljöbilspremien har varit en stor framgång, och har en viktig del i att Sverige nu har den högsta miljöbilsandelen i nybilsförsäljningen och den snabbast minskande klimatpåverkan från nya bilar. Trots det avskaffades den vid halvårsskiftet, ett halvår tidigare än riksdagen beslutade. Det innebär dock att kommuner tillåts ha lokala miljöbilsbidrag innebärande att man står för en del av merkostnaden jämfört med en konventionell bensinbil. Det gynnar främst biogasbilar eftersom de har högst merkostnad.

Eskilstunas kommunledning har argumenterat att en miljöbilspremie gynnar vissa personer och därmed strider mot kommunallagens princip att alla kommuninvånare ska behandlas lika.

– Eskilstunas motargument håller inte. Det är som att säga att kommunen inte får bygga en simhall eftersom det bara skulle gynna de som simmar. Domar från flera tingsrätter slår entydigt fast att kommuner får främja hållbar bilism på detta sätt, och många kommunala miljöbilsstöd är genomförda med stöd från statliga Naturvårdsverket, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister är positiva till att Eskilstuna ställer om sin egen fordonspark till miljöbilar, huvudsakligen biogasdrivna. Men huvuddelen av bilismens miljöpåverkan kommer från medborgarna, och här erbjuder kommunen ingen stimulans att byta till miljöbil. I våras avskaffades den lokala parkeringsförmånen för miljöbilar och nu avvisar kommunen den delfinansieringen så många andra kommuner inför.

Organisationen uppmanar kommunen att tänka om och införa en lokal miljöbilspremie på 30 procent av merkostnaden jämfört med motsvarande bensinbil, med tre förslag för hur den bör utformas:

1. Ställ tankkrav. Den som får premien bör förbinda sig att till minst 70 procent tanka sin bil med gas eller etanol, och alltså inte bensin. Sådana krav ställer bl.a. Kristianstad för sin lokala premie.

2. Inkludera konvertering. Den nationella miljöbilspremien omfattade bara nya bilar, trots att den som konverterar en befintlig bensinbil till etanol- eller gasdrift gör minst lika stor nytta. Konvertering till biogas och etanol bör också ersättas.

3. Inkludera begagnat. Samma bil har lägre total klimatpåverkan om den köps begagnad än om den köps ny. Därför bör stöd också utgå till den som väljer en begagnad etanol- eller gasbil.

Gröna Bilister har granskat Eskilstuna ur miljöbilsperspektiv flera gånger, och kommer vid en förnyad granskning troligen att ge kommunen sänkt betyg för borttagen stimulans för medborgare att byta till grönare bilism.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister, tfn: 070-271 35 17, www.gronabilister.se

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......