30/11: Gröna Bilister ger Upplands Väsby 5 av 10 poäng

Upplands Väsby kommun fick fem poäng av tio möjliga av Gröna Bilister som har granskat arbetet med att minska bilismens miljöpåverkan i kommunen.

Utvecklingen går framåt; i somras fick Göteborg som första kommun högsta betyg. Därför har vi nu infört ett något utvidgat och strängare bedömningssystem. – Upplands Väsby är först ut med att granskas enligt det nya systemet, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister

En kommungranskning ger svar på hur bra kommunen arbetar med bland annat: omställning av den egna fordonsparken i miljövänlig riktning, utbildning av den egna personalen i sparsam körning, miljökrav vid upphandling av transporttjänster samt stimulans till medborgarna att välja miljöbil

Resultaten av undersökningen redovisades idag vid en pressträff i kommunhuset i Upplands Väsby.

Gröna Bilister betonar bland annat:

Den förhållandevis höga andelen miljöbilar, 65 %, i kommunens bilflotta. Hela 62 % av bilarna kan drivas på etanol.

Målet att alla kommunala bilar ska drivas fossilbränslefritt

Kraven på viss andel miljöbilar vid upphandling av färdtjänst och skolskjuts

Miljöbilskraven vid korttidshyra

Den relativt omfattande utbildningen i sparsamt körsätt för kommunens anställda

Att alla klimatpåverkande kommunala resor kommer att klimatkompenseras

Avsaknaden av förmånsbilar

Insamlandet av organiskt hushållsavfall till SÖRAB:s biogasproduktion i Täby

Planerna på fler överfarter över E4 för gång, cykel och kollektivtrafik

Granskningen av Upplands Väsby har gjorts av Per Östborn, som är en av de ansvariga för kommungranskningarna i Sverige. Gröna Bilister har granskat mer än hundra kommuner, och samlat de bästa resultaten i en bok, Vision 2010.

Kommunerna har den stora fördelen att de kan lära av varandra, och det pågår ett intimt samarbete dem emellan, avslutar Carlqvist.

Rapporten finns att ladda ner på Gröna Bilisters hemsida.

 Granskning Upplands Väsby nov 2009.pdf

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17 och e-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......