30/10: Gröna Bilister: Skärp kraven på myndigheternas fordonsinköp

Näringsdepartementet föreslår att minst 95 procent av myndigheternas personbilar ska vara miljöbilar, upp från dagens 85 procent. Dessutom införs nya säkerhetsaspekter. Gröna Bilister är positiva, men kritiska till att det helt saknas krav på vilka bränslen bilarna tankas med och på att den totala körsträckan bör minska. Också miljöbilsdefinitionen bör skärpas.

– Att byta till miljöbil är ett slag i luften om de inte tankas rätt. Dessutom kan stora delar av miljövinsten ätas upp om körsträckan ökar. Därför bör regeringen komplettera förslaget till förordning med tydliga bränslekrav och ge myndigheterna i uppdrag att redovisa hur de kan minska sin körsträcka utan att deras samhällsuppdrag påverkas negativt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister konstaterar att alltfler kommuner ställer krav på de bränslen de köper in, och att bensinbolagen faktiskt kan ursprungsredovisa sina bränslen. Också staten bör ställa successivt ökande krav på de bränslen man köper in, kombinerat med en process som säkerställer att myndigheternas etanol- och gasbilar verkligen tankas med avsett bränsle och inte med bensin.

– Kristianstad, Göteborg och flera andra kommuner begär att den som får miljöbilsförmåner ska tanka minst 70 procent "rätt". Självklart ska statliga myndigheter kunna klara vad den genomsnittlige gröne bilisten redan gör, och vi tar för givet att sådana krav finns med i den slutliga förordningen. Därutöver efterfrågar vi krav på rimliga sociala förhållanden, omfattande alla bränslen – det finns ingen anledning att statens fordon tankas med diktaturolja.

Miljöbilsdefinitionen föreslås inte alls skärpas, vilket Gröna Bilister är kritiska till.

– Det är dags att skärpa kraven, och differentiera dem utifrån bilens storleksklass. Man kan använda Euro-NCAP:s klassindelning eftersom förordningen redan använder den för krocksäkerhet. De minsta bilarna bör max få släppa ut 90 gram CO2/km med en glidande skala upp till dagens högsta nivå på 120 gram CO2/km för de två största storleksklasserna. Motsvarande gränser bör införas för bilar framförda med förnybara drivmedel och el. Men förändringarna bör diskuteras brett och samordnas med att miljöbilspremien ersätts med annan stimulans, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilisters remissvar i dess helhet finns på http://www.gronabilister.se/287

 

FÖR VIDARE INFORMATION: Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45. Se även www.gronabilister.se.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......