3/9: Otidsenlig förbifart Regeringen!

Gröna Bilister kritiserar frånvaron av tydliga klimatsatsningar i den idag beslutade förbifart Stockholm. Infrastrukturprojektet riskerar att bli ett i raden som bara leder till ökad fordonstrafik, utan att bidra till en fortsatta positiv utveckling.

- Det är märkligt och otidsenligt av Sveriges regering att presentera ett förslag som bortser från fordonstrafikens klimatpåverkan, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Regeringen hade chansen att skapa tydliga miljöteknikincitament i detta projekt.

Förbifarten skall ta hänsyn till naturområden i Stockholm omgivning, men den inkluderar inga styrande incitament som begränsningar för högemissionsbilar eller transportfordon med dåliga miljöprestanda.

- Att sträckningen går i tunnel minskar inte koldioxidutsläppen, kommenterar Lagercrantz. Detta projekt kommer att ta bort en flaskhals, och den kommer därmed att leda till att ökningen av transporter på väg fortsätter i stora delar av Sverige. Utan styrmedel kommer detta projekt att bli ännu ett som leder till en kraftigare ökning av lastbilstransporter.

Idag ökar landsvägstransporter med cirka 2 procent per år.

I debatten hoppas Regeringen på att alla kör elbilar 2020. Gröna Bilister, som hör till de mest optimistiska miljöbilsförespråkarna, menar att det är en omöjlighet. De första elbilsmodellerna har bara precis introducerats, och Sverige är ett av de länder med den äldsta fordonsparken
(genomsnitt ca 10år). År 2020 kommer tyvärr fortfarande de flesta bilarna att drivas av fossila bränslen.

Gröna Bilister, Sveriges enda gröna motororganisation, är inte generellt negativa till infrastrukturprojekt. Men de skall ha en tydlig miljövision, och bidra till den fortsatta tekniska utvecklingen.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......