3/5: Regeringens beslut utan effekt: Inget bensinbolag ökar låginblandningen

Från den 1 maj tillåts 10 procent etanol i bensin och 7 procent biodiesel i diesel, mot tidigare 5 procent. Men inte ett enda bensinbolag ökar låginblandningen, visar Gröna Bilisters sammanställning.

Flera EU-medlemsländer har redan infört bensin med 10% etanol, som en del i att uppnå EU:s mål om 10% biodrivmedel till 2020. Regeringen har också återkommande angett ökad låginblandning som en viktig del i att snabbt öka andelen biodrivmedel, och från 1 maj är de högre nivåerna biodrivmedel tillåtna i Sverige. Men regeringen införde samtidigt en skattekil, där all etanol över 6.5% beskattas fullt ut, vilket i praktiken blir taket för låginblandningen.

- Inget annat land har gjort som Sverige, och det på goda grunder. Det blir ekonomiskt vansinne att blanda in etanol över denna nivå, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. Gröna Bilister ifrågasätter också varför den sjunde procenten etanol belastas med flera kronor skatt när sjätte procenten är skattebefriad.

Gröna Bilisters enkät visar att inte ett enda bensinbolag kommer att höja andelen etanol med så mycket som en promille när det nu blivit tillåtet.

- Tvärtemot vad som ofta påståtts i debatten, så sker ingen förändring alls nu. Inte en enda mack får tio eller ens sju procent etanol i bensinen den närmaste tiden, och regeringens skattekil gör det osäkert om bensinbolagen gör det i framtiden heller. Det är ledsamt för klimatet och allvarligt för regeringens trovärdighet i miljöfrågor, säger Jakob Lagercrantz

"Vi vill öka låginblandning. Det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka användningen av biodrivmedel", sade miljöminister Carlgren hos SPI i mars 2010. Gröna Bilister uppmanar nu riksdagen att säkerställa att regeringens ambitioner förverkligas, genom att ta bort skattekilen för låginblandningen. Det kan finansieras med en höjning av skatten på fossila drivmedel i linje med vad sju riksdagspartier redan enats om inom ramen klimatberedningen.

 

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......