3/3: Riksrevisionen: Kräv rätt tankning, långsiktighet

Den som skaffar etanol- eller gasbil med statliga och lokala förmåner, bör förbinda sig att tanka den rätt. Ersätt också miljöbilsförmånerna med en klimatbaserad fordonsskatt som inte kostar statskassan något. Det föreslår Gröna Bilister som respons på Riksrevisionens kritik av den statliga biodrivmedelsstimulansen.

- Sverige ska vara stolta över vår rekordsnabba omställning till miljöbilar och biodrivmedel, men Riksrevisionen har rätt i att den inte alltid genomförts kostnadseffektivt eller med fullt säkerställande av klimatnyttan. Det bör regeringen se över redan inför vårbudgeten, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår att det redan i år införs krav på att den som väljer etanol- eller gasbil också ska förbinda sig att till minst 70 procent tanka den "rätt", och alltså inte med bensin. Bl.a. Göteborg har sådana krav på lokal nivå, Swedavia ställer det för taxi och många företag säkerställer detta med interna rutiner.

- För den som gör avdrag i deklarationen är det självklart att på anmodan visa upp kvitton eller liknande, och det behöver inte vara krångligare för kravet på rätt tankning. Då vet vi att bilarna tankar rätt.

Gröna Bilister påpekar dock att det i nuläget är klart lönsamt att tanka såväl etanol och biogas i hela landet, och att lönsamheten väntas stärkas när etanolen blir billigare till våren och oljepriset troligen ökar ytterligare. Därmed är problemet med "fel" tankning inte särskilt stort.

Organisationen har länge varnat för att stimulanser till hållbar bilism som urholkar statskassan inte blir långvariga, helt i linje med Riksrevisionens kritik att flera satsningar varit onödigt dyra.

- Miljöbilspremier och avskaffad fordonsskatt ger stora hål i statskassan när miljöbilsboomen tar fart. Då får vi krav på att minska stimulansen, med en ryckighet och osäkerhet för marknaden. Med fordonsskatt enligt ett bonus-malus-modellen, med en rejäl peng till de som kör de miljöbästa bilarna och en hög skatt för de som kör utsläppsvärstingarna, kan vi få ett långsiktigt system som inte kostar statskassan något. På liknande sätt kan vi göra med bränslena.

Då ett nytt skattesystem tar tid att införa, slår Gröna Bilister fast att regeringen i det korta perspektivet måste markera att nuvarande förmånsskattenedsättning för gas- och etanolbilar blir kvar, men kombinerat med ett krav på rätt tankning.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......