3/2: Gröna Bilister: Rätt tänkt, Lekeberg – byt till miljöbilar!

Om fem år ska alla Lekeberg kommuns bilar vara miljöbilar, enligt förslaget till miljömålsplan som kommunfullmäktige ska behandla på torsdag. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför vore det väldigt glädjande om Lekeberg beslutar sig för att enbart ha miljöbilar om fem år, även om många andra kommuner avancerar snabbare än så, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

I miljömålsplanen anges vidare att alla kommunanställda ska få motorvärmare och att biobränslen ska användas i större utsträckning inom jordbruket i Lekeberg. Gröna Bilister föreslår kommunen ytterligare fem åtgärder för grön bilism:

1. Prioritera förnybart. Bland de miljöbilsklassade fordonen bör kommunen prioritera bilar som går på biogas eller etanol eftersom de har lägst klimatpåverkan.

2. Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Lekeberg bör ansluta sig till kampanjen "Inte Bilen Under Milen".

3. Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

4. Hyr ut kommunens bilar. Om miljöbilarna hyrs ut till allmänheten kvällar och helger minskar kommunens bilkostnader samtidigt som det totala antalet fordon i kommunen kan minska.

5. Planera för lokal biogasproduktion. Kommunens hushållsavfall är en utmärkt råvara för biogasproduktion och biogasen skulle minska kommunens beroende av allt dyrare och klimatvidrig fossilolja.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......