3/11: Umeå Taxi får beröm av Gröna Bilister – och kommunen uppmanas påskynda taxis omställning

Umeå Taxi köper enbart miljöbilar från årsskiftet, med målet att nå 50 procent miljötaxi år 2011 och 100 procent år 2014. Gröna Bilister är positiva och uppmanar Umeå kommun att kräva miljötaxi när de upphandlar transporttjänster – ett krav de hittills inte ställt, med resultat att innerstadsluften är onödigt dålig.

- En genomsnittlig taxibil går drygt 10 000 mil per år, så varje miljötaxi gör samma miljönytta som sju normala miljöbilar. Dessutom kör taxi mycket i innerstan, där låga hälsopåverkande utsläpp är särskilt viktiga. Därför är det väldigt glädjande att Umeå Taxi byter till miljöbilar, och lika ledsamt att Umeå kommun inte ställer vettiga miljökrav när de upphandlar transporttjänster, säger Martin Prieto Beaulieu, ansvarig för taxifrågor på Gröna Bilister.

Umeå kommun upphandlade nyligen förvaltningsresor och ställde då inga krav på miljöbilar. Inte heller för färdtjänst eller skolskjuts har kommunen begärt miljöbilar, trots att åtskilliga andra kommuner ställer sådana krav utifrån att det har stor miljöeffekt till liten kostnad.

- Vi blir inte kloka på Umeå kommun. Här finns utmärkta initiativ som bilpoolen och arbetet med att få taxi att inte stå på tomgång, men också riktiga bottennapp som bytet från etanolbussar till dieselbussar och kommunens konsekventa vägran att ställa styrande miljökrav när de upphandlar transporter. Sammantaget innebär det att Umeå tappar mark jämfört med många andra kommuner, och att umeborna har en onödigt dålig innerstadsluft, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar Umeå kommun att slå fast att långtgående miljökrav kommer att ställas i alla framtida transportupphandlingar.

– Kommuner och landsting står för ungefär hälften av taxis inkomster, framför allt genom färdtjänst och skolskjuts. Umeå bör ta efter Linköping, Norrköping och Östersund och begära att taxi kör använder miljöbilar med förnybara drivmedel när de kör för kommunen. Egentligen är det ju orimligt att kommunen med skattepengar köper onödigt smutsiga, klimatförstörande transporter. 

Enligt Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets gemensamma bedömning, minskar bilar som framförs på etanol E85 klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin (och drygt 50 procent jämfört med diesel), medan biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent. Gröna Bilister uppmanar också Umeå kommun att påskynda etableringen av biogas i kommunen.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet, och för taxi som kör mycket i stan är gasens obefintliga partikelutsläpp en särskild fördel. Umeå bör se till att det snart etableras ett tankställe för biogas i kommunen, till glädje också för landets alla gasbilister som idag inte har någon mack mellan Sundsvall och Skellefteå.

För ytterligare information kontakta:

Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig hos Gröna Bilister.
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se


Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronabilister.se/press

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......