29/9: Skellefteå Taxi får beröm av Gröna Bilister som uppmanar kommunen påskynda taxis miljöarbete

Skellefteå Taxi har skaffat tre biogasbilar och vill gärna skaffa fler – men att det bara finns ett tankställe begränsar möjligheterna. Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda taxis omställningsarbete och bedömer Skellefteå Taxi som det miljömässigt bästa bolaget lokalt.

- En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Skellefteå Taxis satsning på biogas, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister har tidigare kritiserat Skellefteå för det höga biogaspriset, vilket nu har justerats så att det lönar sig att köra på biogas jämfört med bensin och diesel. Men kommunen uppmanas fortsatt att göra mer för en snabb omställning till biogas, Bästa Bränsle enligt Gröna Bilister.

- Linköpings kommun har arbetat mycket aktivt för att få taxi att ställa om till biogas. Här finns en biogasmack i varje ända av kommunen,  och kommunen förbehåller färdtjänst och skolskjuts åt taxibolag som kör på gas. Det bör Skellefteå ta efter, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar också Skellefteå Taxi att tydligt slå fast att de i framtiden enbart godkänner miljöbilar när en taxibil ska bytas ut eller taxiflottan ska utvidgas. Sådana krav har redan bl.a. Taxi 020 och Taxi Stockholm.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor, allt enligt Gröna Bilisters taxirapport, som manar till bättring.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen "Säker Grön Taxi" som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronabilister.se, under rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse
Tfn: 0702-132 055 eller e-post: martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronabilister.se/press

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......