29/9: Gröna Bilister: Utmärkt av Linköping utbilda personalen i sparsam körning – utvidga till alla

Under hösten ska Linköping kommun utbilda delar av sin personal i sparcoach-körning, avancerad sparsam körning. Bränsleförbrukningen och därmed bränslenotan och klimatpåverkan förväntas minska uppemot 20 procent. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att utvidga utbildningen till alla som regelbundet kör i jobbet.

– Den som lär sig köra sparsamt minskar i snitt bilens bränsleförbrukning och klimatpåverkan med drygt tio procent. Det är bra för miljön och det ger mer pengar över till vården.

Utbildningen av hemtjänsten är särskilt bra eftersom de kör långa sträckor, men alla som regelbundet kör för kommunen bör utbildas i sparsam körning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister varnar dock för att det är lätt för den utbildade att falla tillbaks i gamla hjulspår.

– För att effekten ska hålla i sig är det viktigt att fräscha upp kunskaperna minst vartannat år. Vi uppmanar också kommunen att beräkna vinsten och dela med sig till sina anställda, kanske i form av lönepåslag eller en mer påkostad julfest. Då får man en extra sporre att köra sparsamt och miljövänligt, säger Cecilia Carlqvist.

Satsningen görs med bidrag från Naturvårdsverket via Regionförbundet Östsams klimatcoachprojekt. Liknande projekt genomförs i Kinda, Motala och Valdemarsvik. Gröna Bilister avvisar dock att det behövs statliga stödpengar för denna typ av utbildning.

- Att utbilda personalen i sparsam körning är lönsamt, eftersom bränslenotan minskar. Då får kommunen mer pengar över till annat, så det finns inget skäl att passivt vänta på statligt stöd för att genomföra den här typen av utbildningar.

Gröna Bilister slår fast att en utbildning i sparsam körning är ett bra komplement till att byta ut fordonsparken till miljöbilar som framförs på förnybara drivmedel. Här är Linköping ett föredöme, eftersom man redan bytt ut merparten av kommunens fordon till biogas. Biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent enligt Naturvårdsverket.


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......