29/9: Gröna Bilister berömmer Nyköping: Rätt satsa på laddstolpar för elbilar!

Nyköping har nyligen invigt sina två första laddstolpar för elbilar, på Stadshusparkeringen. Gröna Bilister är positiva och betonar vikten av att kommuner är med och skapar infrastruktur för grönare bilism.

– Kommuner har en nyckelroll i omställningen till hållbar bilism. De ska medverka till att infrastrukturen i form av mackar och laddstationer finns, och skapa en tillräcklig efterfrågan för att komma förbi den hönan-och-ägget situation som annars uppstår. Nyköping tar det ansvaret genom gratis parkering för biogasbilar och nu laddstolpar för elbilar, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Nyköpings laddstolpar drivs med 100 % vindkraft, på sikt till stora delar från vindkraftverket som Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter uppför i Hemgårdsområdet. Också detta får tummen upp av Gröna Bilister.

– Det påstås ofta att elbilar ska gå på vindkraft, men i elsystemet är det inte möjligt att reservera elektroner på det sättet. Om man däremot uppför en vindsnurra lokalt just för detta, håller det verkligen att påstå att elbilen är vindkraftdriven, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister uppmanar också kommunen att byta ut en stor del av sin fordonsflotta mot elbilar, men ställa samma höga säkerhetskrav på dessa bilar som på alla andra fordon. Det innebär i dagsläget att man bör avvakta, eftersom det inte finns någon elbil med fullgott krockskydd på marknaden. För biogas- och etanolbilar är däremot säkerheten fullt ut lika god som för fossilbränsledrivna bilar, samtidigt som klimatpåverkan minst halveras.

Gröna Bilister har kritiserat Nyköpings beslut att enbart ge parkeringsförmåner till biogasbilar, vilket avviker från den statliga miljöbilsdefinitionen som bl.a. gäller för miljöbilspremien och för statens egna fordonsinköp.

– På sistone har vi fått en rejäl upprensning av den tidigare ganska vildvuxna floran av lokala miljöbilsdefinitioner. Det ger enhetlighet och tydlighet, vilket underlättar för både handel och konsument. Därför är vi skeptiska till att Nyköping väljer en egen avgränsning, även om vi delar kommunens bedömning att biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister uppmanar Nyköping att följa Göteborgs exempel och kräva att den som kör på förnybara drivmedel till minst 70 procent ska tanka rätt bränsle. Det ska vid begäran kunna visas upp med exempelvis kvitton, kontoutdrag eller körjournal.

Gröna Bilister påpekar att miljöbilsförmåner som gratis parkering inte ska vara för evigt, utan är till för att påskynda omställningen till grönare bilism. När det blivit självklart att välja miljöbil, bör förmånerna successivt avvecklas, i linje med Nyköpings inriktning att i ett första steg ha förmånen under två år. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund och Falun.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister, Tfn: 070-271 35 17, E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......