29/9: Gröna Bilister: Banbrytande, Landskrona – kommunens bilflotta kan halveras med ny teknik!

Med ny teknik och en samordnad fordonshantering kan Landskrona kraftigt minska antalet kommunala fordon. Gröna Bilister är starkt positiva och förutser att arbetet får nationell betydelse.

Landskrona har i dag 107 personbilar, de flesta är leasade till en samlad kostnad på cirka två miljoner kronor om året – innan bränslekostnaden räknas in. Med datastyrd bokning och samordnad hantering kan mängden bilar uppemot halveras enligt miljöförvaltningens bedömning. Kommunstyrelsen ska snart fatta beslut i frågan.

– Fordonshanteringen ska ligga under en hatt, annars blir bilarna onödigt många och kostnaderna onödigt höga. Så långt är Landskronas initiativ bara normalt sunt förnuft, men datastyrningen ger möjligheter till en långt effektivare fordonsanvändning än vi ser i andra kommuner, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Landskrona kommun har 42 procent miljöbilar, sju procent el- eller biogasdrivna. De siffrorna imponerar inte på Gröna Bilister, som uppmanar till en påskyndad omställning och förutsätter att det minskade bilbehovet innebär att icke-miljöbilarna avskaffas först.

Den nya tekniken för datastyrning och SMS-bokning kostar drygt 10 000 kronor per bil, men kan flyttas mellan bilarna. Gröna Bilister ser det som en vettig investering.

– Engångskostnaden är snabbt intjänad även om man bara räknar kronor och ören. Därtill ska läggas de positiva miljöeffekterna av färre bilar och minskad bränsleförbrukning samt den ökade säkerheten som kontrollen över bilarna innebär. Dessutom får Landskrona en plats på kartan över Sveriges framträdande miljöbilskommuner, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har tidigare granskat Landskrona ur miljöbilsperspektiv och var då inte alls imponerade. Kommunen fick kritik för att de inte kommit långt med omställningen av den egna fordonsflottan, inte ställer mycket till miljökrav när de köper transporttjänster och inte gör mycket för att stimulera medborgarna att byta till miljöbil. Nu kan det bli ändring åtminstone på den första punkten.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......