29/12: Gröna Bilister: Klimatkompensera era feltankningar, Uppsala!

Uppsala kommun har inte haft koll på i vad mån deras etanol- och biogasbilar verkligen tankas med biobränsle, eller om de körs på bensin. Från årsskiftet kan man äntligen följa upp det. Gröna Bilister uppmanar kommunen att beräkna andelen feltankningar för 2008 och kompensera för den extra klimatpåverkan det gett upphov till.

Etanolbilar minskar klimatpåverkan med 56 procent, biogas med 93 procent, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Därför är Gröna Bilister positiva till att Uppsala kommun nu närmar sig 30 procent miljöbilar, även om det fortsatt är under rikssnittet och långt efter exempelvis Stockholm, Enköping, Linköping och Trollhättan som alla har över 50 procent miljöbilar. Men miljöbilen gör bara klimatnytta om den tankas rätt.

– Med bensin i tanken gör etanol- och gasbilarna ingen miljönytta alls och de skattepengar kommunen investerat i bilarna är bortkastade. Det är pinsamt att Uppsala först nu får ordning på det. Kommunen bör självmant räkna ut hur mycket man tankat fel på grund av bristande kontroll, och kompensera det genom investeringar i utsläppsminskande projekt, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Åtskilliga andra kommuner har sedan länge system för att säkerställa att bilarna tankas rätt, t.ex. Alvesta, Kungsör och Växjö, där miljöbilarna tankas rätt till över 80 procent.

Kommunen bör nu granska hur det ser ut med tankningsbenägenheten för alla de etanolfordon kommunen äger och leasar, kompensera de onödiga utsläppen och skyndsamt tillsätta ett program för att få upp andelen etanol till minst 80 procent av körsträckan. Det kan t.ex. ske med individuella körjournaler eller genom att låsa tankkorten till enbart det avsedda bränslet – en åtgärd som Uppsala angett inte vara aktuell.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......