29/12: Gröna Bilister gläds: Gotland nära få egen biogasproduktion

Gotlands kommun och Svensk Biogas International har skrivit under en avsiktsförklaring om att etablera en tankstation för biogas på Gotland. Gröna Bilister, som bedömer biogas som det bästa fordonsbränslet, är starkt positiva.

Gotlands kommunavser att driva fyra nya stadsbussar i Visby på biogas, medan SBI och Gotlandsbetor AB avser att bygga en lokal biogasanläggning för.

– Ett tankställe för biogas på Gotland får stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till lokalt producerad förnybar energi, i linje med Gotlands mål att bli självförsörjande på energi. När gasen tillverkas lokalt, sluts kretsloppen och klimatpåverkan minimeras. Dessutom minskar kommunens beroende av allt dyrare bensin och diesel. Gotlands satsning är alltså både klimatsmart och långsiktigt lönsam, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister ser den planerade biogasproduktionen på Gotland som särskilt intressant eftersom det minskar behovet av miljömässigt tveksamma transporter av bensin och diesel till ön, samtidigt som öns sårbarhet minskar när man har egen produktion av fordonsbränsle. Gröna Bilister ser också ett viktigt värde i att semestrande fastlänningar kan tanka biogas på Gotland.

Tankmöjligheter för biogas tillsammans med de befintliga tankställena för etanol ger goda möjligheter för kommunen att ytterligare påskynda omställningen av den egna fordonsparken till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen, poängterar Gröna Bilister. Organisationen är dock kritisk till kommunens uttalade inriktning att i ett första skede satsa på bussar.

- Det finns flera utmärkta gasbilar på marknaden, och det finns ingen anledning för Gotland att dröja med bytet av bensin- och dieselbilar. Varje år man väntar innebär åtskilliga ton fossil koldioxid i onödan, samtidigt som man missar de hälsovinster som biogasen innebär, säger Mattias Goldmann.

Ren biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent jämfört med bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Kommunens avsiktsförklaring refereras på http://www.gotland.se/imcms/41010.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......