28/3: EUs white paper om transporter

EU kommissionen presenterar idag sin nya transportstrategi, kommissionens White Paper on Competitive and Sustainable Transport. Gröna Bilister noterar att kommissionen tror på 60 procentig minskning av utsläpp från transporter utan att visa hur. Samtidigt öppnar kommissionen för flera marknadsmekanismer som fungerat bra, inte minst i Sverige

- Eu kommissionen måste tro på mirakel, annars kommer de inte att klara klimatmålet med denna allmänna strategi, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Men samtidigt märks tydligt att kommissionen öppnar för att prova nya tekniker, satsa på olika mobilitetslösningar och biobränslen. Det är en svängning, och det är bra.

I rapporten märks tydligt att kommissionen ser allvarligt på oljeberoendet och de höga klimatutsläppen. Man öppnar för att se över subventionerade villkor för företagsbilar, skatteinitiativ för internalisera miljökostnader i trafiken, och kraftiga satsningar på att förorenaren skall betala. Samma rekommendationer tog Gröna Bilister fram för regeringen förra veckan.

Det finns flera bra tankar i kommissionens dokument. Bland annat vill man helt få bort fossilbränslebilar från stadsmiljön, och kraftigt ökade räls- och vattenburen pendling. EU kommissionen har lämnat sitt tidigare motstånd mot biodrivmedel, och föreslår bland annat att flygindustrin skall till 40% flyga på biobränsle till 2050.

- Bra med satsning på många tekniker. Men att flyget skall fortsätta i samma omfattning som tidigare, men klara utsläppsmålen med biobränslen är en dum lösning, kommenterar Lagercrantz. Bra att kommissionen välkomnar biobränslen, men låt de användas i den nödvändiga landtransportsidan.

 

Gröna Bilisters strategi för en svensk miljöfordonspolitik finns här (pdf).

EU Kommissionen presenterade sin förra vitbok 2001. Den rapport som presenterades idag skall diskuteras i EU Parlamentet och EU rådet innan den läggs fast som strategi.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz 0708-173 808, eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......