26/2: Vi uppmanar Region Skåne: Lös de utpekade hindren för biogasens genombrott!

Statliga myndigheter och en rad aktörer i Skåne har enats om en handlingsplan för att göra Skåne till pilotregion för biogasutveckling. Gröna Bilister år starkt positiva och föreslår fem konkreta åtgårder för en snabb omstållning till gasbilism.

De främsta hindren för ett genombrott för gasbilar i Skåne anges vara:

A. Försvårande lagstiftning för konvertering av fordon till biogasdrift

B. Alltför glest nät av tankställen för biogas i Skåne

C. Allmän okunnighet om biogasens förutsättningar och möjligheter

Gröna Bilister delar denna bedömning och föreslår Region Skåne fem punkter för att snabbstarta omställningen:

1. Köp 100 % miljöbilar själva. Många av Skånekommunerna har fortsatt nästan inga miljöbilar i den egna flottan, mot genomsnittet i landets kommuner på över 30 procent. Köp enbart miljöbilar från nu, med prioritet för gasbilar i de kommuner där det finns biogas. Detta skapar en efterfrågan som underlättar etablering av fler gasmackar.

2. Kräv miljöbilar när ni köper transporter. Kommunerna köper skolskjuts och färdtjänst från taxi för hundratals miljoner per år, och kan påskynda omställningen hos taxi med stor klimatnytta, eftersom varje taxibils årliga körsträcka motsvarar sju privata personbilar. Ge särskild premie för biogas där sådan finns att tanka. Också detta underlättar etablering av fler gasmackar.

3. Inför en lokal gasbilspremie. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Skånekommunerna bör införa detta gemensamt, tillsammans med ett informationspaket om biogas.

4. Ge parkeringsförmåner. Kristianstad och ytterligare ett fyrtiotal kommuner gynnar miljöbilar med gratis parkering, medan flertalet Skånekommuner fortsatt likabehandlar alla bilar trots att de har vitt skild klimatpåverkan. Inför en gemensam miljöbilsförmån, med ett kort som gäller i hela Skåne.

5. Lobba för enklare regler. Gröna Bilister och biogasens intresseföreningar har länge drivit på mot regeringen för enklare regler för gasbilar, men med stöd från Region Skåne ökar chanserna att förändringarna går igenom.

- Dessa fem punkter skulle innebära att Region Skåne redan på något år kan bli världsledande i omställningen till biogas för fordonsdrift, i linje med vad man uttalat, säger Kristina Birath på Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Kristina Birath, 0705 15 72 20.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......