26/5: Göteborg först i Sverige med 10 stjärnor i Gröna Bilisters kommungranskning

På tisdagen överlämnades Gröna Bilisters första tio i topp bedömning av svenska kommuners arbete med miljöfordon. Det är Göteborg Stad som av organisationen belönas för ett både långsiktigt och innovativt arbete.

Diplomet överlämnades till kommunalrådet Marina Johansson av Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

- Göteborg blir välförtjänt vår första tiopoängare, kommenterar Jakob Lagercrantz. Det är blandningen av innovativa lösningar, träget arbete och noggrann uppföljning som gett de fantastiska resultat Göteborg kan visa upp.

Gröna Bilister betonar bland annat:

Den höga andelen miljöfordon (82 %) i kommunens bilflotta

Den höga andelen miljöfordon (98 %) bland kommunens förmånsbilar och beslutet att alla nya förmånsbilar ska vara miljöfordon

Produktionen av biogas vid avloppsreningsverket och arbetet med förgasning av skogsbruksrester i stor skala, där produktionsstart beräknas ske år 2012, samt arbetet med att etablera gastankställen.

Kravet på miljöfordon vid upphandling av färdtjänst, och styrningen mot miljöfordon vid övriga upphandlingar av transporter

Hållbarhetskraven på drivmedel som entreprenörer använder

Gratis parkering för miljöfordon i kombination med krav på användande av förnybart bränsle och dubbfria däck, där uppföljning sker med stickprovskontroller

Den kommunala bilpoolen som även kommuninvånarna kan använda sig av

Informationsarbetet för miljövänligare bilism som Miljöfordon i Göteborg utför

Granskningen av Göteborgs Stad har gjorts av Per Östborn, som är en av de ansvariga för kommungranskningarna i Sverige. Gröna Bilister har granskat mer än hundra kommuner, och samlat de bästa resultaten i en bok, Vision 2010.

- Kommunerna har den stora fördelen att de kan lära av varandra, och det pågår ett intimt samarbete dem emellan, avslutar Lagercrantz. När man läser rapporten om Göteborgs miljöfordonsarbete presenteras ett framstående exempel värt att studera.

För Gröna Bilister återstår nu att utveckla kraven vidare. Här kommer stadsbyggnad och hur kollektivtrafik inräknas i stadens utveckling att bland annat inkluderas.

För ytterligare information kontakta: Gröna Bilisters ordförande, Jakob Lagercrantz
Tfn: 0708-173 808.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......