25/8: Första energibolagsgranskningen: Göteborgs Energi får 8 gröna bilar av 10 möjliga

Göteborg Energis arbete för att minska bilismens miljöpåverkan är imponerande, med ett starkt fokus på biogas som den senaste tiden kompletterats med eldrift. Betyget blir 8 gröna bilar av 10 möjliga, i Gröna Bilisters första energibolagsgranskning någonsin. Betyget kan höjas om de aviserade planerna på storskalig biogasproduktion förverkligas.

- Göteborg Energis tidiga engagemang i fordonsgas och biogasproduktion har haft stor betydelse för att biogasen nu är ett etablerat, nationellt fordonsbränsle. Det har också etablerat Göteborgsregionen och Västsverige som en stark gasmarknad med bred kompetens och utvecklingspotential, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Gröna Bilister är särskilt positiva till Göteborg Energis omfattande, tidiga och långsiktiga satsning på fordonsgas, inklusive etablerandet av Fordonsgas Väst, delägarskapet i AFV som tillverkar gasdrivna Volvo V70, och en rad biogasanläggningar i regionen. Överlägset viktigast är dock Gothenburg Biomass Gasification Project, GoBiGas, Göteborg Energis stora satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle. Anläggningen blir den första i sitt slag när den enligt planerna tas i bruk i slutet av 2012.

- En sådan satsning ger tillförsikt för hela den svenska fordonsgasmarknaden och får stor betydelse för biogasutvecklingen också utanför Sverige, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister poängterar vikten av att pionjärer i omställningen till förnybara drivmedel får långsiktiga spelregler både för bränslet och fordonen, vilket i nuläget helt saknas. Gröna Bilister bedömer dock att storsatsningar på biogas i sig kan leda till bättre spelregler eftersom regeringen då måste ta mer hänsyn till branschen än om den består av mindre investeringar.

Gröna Bilister har under många år granskat landets kommuners arbete för hållbar bilism, men först nu börjar man systematiskt granska energibolagen.

- Energibolag har en mycket viktig roll i omställningen till hållbar bilism, särskilt i övergången till biogas, eldrift och vätgas. Vi räknar med att genomföra en rad granskningar inom det närmaste året och bedömer att Göteborg Energis arbete kan vara en viktig inspirationskälla för andra energibolag, säger Mattias Goldmann, huvudansvarig för energibolagsgranskningarna.

Läs hela granskningen:  Göteborgs energi energibolagsgranskning 110727.pdf

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 jakob.lagercrantz@gronabilister.se, eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......