23/3: Rädda miljön, värna statskassan – Gröna Bilister presenterar ny fordonspolitik för Carlgren

Nya miljöbilsrekord, ökad miljönytta med varje miljöbil och minskade utgifter för staten. Det är huvuddragen i Gröna Bilisters förslag till ny fordonspolitik, som idag presenteras för miljöminister Carlgren.

- Miljöbilsboomen tappar styrfart. Miljöbilsandelen minskar, liksom andelen bilar som går på förnybara drivmedel. Från att ha varit ett föredöme för omvärlden sällar vi oss nu till de länder som är nöjda med en hög andel halvsnåla dieselbilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Enligt Gröna Bilister beror tempotappet på att omställningen varit dyr för statskassan, eftersom regeringen valt att ensidigt arbeta med bonusar, premier och förmåner. Gröna Bilister föreslår nu ett system där ökad stimulans till de miljöbästa bilarna motsvaras av ökade kostnader för bilarna med högst klimatavtryck. Förslagen är teknikneutrala och långsiktiga.

- De som väljer de miljöbästa bilarna är vägvisare för andra och ska ha en rejäl bonus både vid inköpet och årligen. Samtidigt måste det svida att välja miljövärstingarna, och gränsen för vad som godtas ska flyttas neråt åt för år. På så vis återtar vi förlorad mark i miljöbilsomställningen, säger Mattias Goldmann som idag presenterar förslagen för miljöministern.

Gröna Bilisters huvudförslag:

· Inför registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

· Skärp miljöbilsdefinitionen till 100 g CO2/km

· Förläng förmånsreduktionen för etanol- och gasbilar

· Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

· Inför supermiljöbilspremien 2011, som en del av bonus-malus

· Räkna in den verkliga klimatnyttan för biodrivmedel i alla definitioner

· Ta bort skattekilen för låginblandning av etanol och biodiesel

Läs hela rapporten på www.gronabilister.se/budget2011  

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......