20/6: Kommunranking 2012: Trollhättan Bästa kommun, Lilla Edet Bästa småkommun

Gröna Bilisters Kommunranking 2012 är en landsomfattande undersökning av kommuanernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Göteborg och Linköping skuggar Trollhättan i Sverigetoppen. Kalmar är den kommun som förbättrat sig mest sedan förra året.

I Kommunranking 2012 ligger fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

– Sedan förra året har kommunernas miljöarbete tagit ett tydligt steg framåt, säger Per Östborn, projektledare för Kommunranking 2012. Särskilt de små kommunerna visar framfötterna. Lilla Edet med 13 000 invånare tillverkar egen biogas. Alvesta, Mellerud och Högsby har kommit längre i miljöarbetet än flera mångdubbelt större kommuner. Storleken har liten betydelse, det är på viljan det kommer an.

Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor har stigit något sedan förra året, från 59 till 63 %. Men andelen bilar som drivs förnybart har sjunkit. Det avspeglar trenden i nybilsförsäljningen i landet som helhet, och är ett steg bakåt med tanke på riksdagens mål att fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Flera kommuner närmar sig dock målet redan nu. I Robertsfors är 78 % av kommunens drivmedel förnybara, mestadels etanol. I Lidköping är den förnybara andelen 54 %, mestadels biogas.

Vad har de framstående kommunerna gemensamt? Det är svårt att hitta en röd tråd i storlek, geografi, ekonomi eller politiskt styre.

– Den gemensamma nämnaren är istället att de satsat långsiktigt, konsekvent och har tydliga spelregler, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Dessa kommuner visar för regeringen vad det innebär att ta målet om fossiloberoende på allvar.

Per Östborn utvecklar:

– Ta vinnaren Trollhättan som exempel. De tillverkar egen biogas sedan 1996 och sedan många år finns en strikt policy att prioritera biogasbilar. De kräver att personalen tankar biogas eller etanol i bilar avsedda för detta, och de kräver att entreprenörer som kör transporter åt kommunen använder förnybara drivmedel.

– Satsningen på biogas har fört Trollhättan till Sverigetoppen. Snart tillverkas elbilar i stor skala i Saabs fabrik. Det är i Trollhättan saker händer, avslutar Jakob Lagercrantz.

Läs allt om Kommunranking 2012 på Gröna Bilisters hemsida www.gronabilister.se/kommunranking-2012

För ytterligare information, kontakta

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister, 0708 – 17 38 08

Per Östborn, projektledare Kommunranking 2012, 0738 – 19 61 54

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......