20/12: Bort med fulhyrbilarna från Gotland!

Gotlands kommun och Swedavia bör säga upp avtalen med hyrbilsfirmor med miljö- och trafikfarliga bilar. Det anger Biluthyrarna Sverige och Gröna Bilister.

I Sverige finns ungefär 28 000 personhyrbilar, varav 18 000 är miljöbilar, 70 %. Praktiskt taget alla hyrbilar har högsta säkerhetsbetyg. Gotland är enda stället i Sverige med stora biluthyrare som tycks strunta i miljö och trafiksäkerhet.

- Wisby Biluthyrning och Mickes Biluthyrning har gamla bilar med hög miljöpåverkan och tveksam säkerhet, många av dem upp emot 30 år gamla och utan katalysator. Det är dags för Swedavia och

Gotlands kommun att säga upp bekantskapen med dem, säger Roger Ekdahl, vd för Biluthyrarna Sverige.

Swedavias miljömål inkluderar att "gå mot nollutsläpp av fossilt CO2 år 2020". De ger miljörabatt för fordonstillstånd på flygplatsen, förbättrar tillgången på förnybara drivmedel, ställer miljökrav vid transportinköp och ställer allt högre miljökrav på taxi. Men hyrbilarna är en blind fläck, vilket uthyrarna av undermåliga bilar utnyttjar. Gotland är en ekokommun och hela öns energiförsörjning ska vara klimatneutral senast 2025. Minst 5 % av fordonsparken ska varje år övergå till förnybara drivmedel, och kommunen vill bli ett försöksområde för miljöanpassade fordon.

- Gotlands kommuns arbete för hållbar bilism imponerar, men hyrbilarna är en blind fläck de behöver arbeta med. Det är pinsamt att både kommunen och flygplatsen erbjuder plats åt fulhyrbilarna, och skamligt att dessa bilar får marknadsföra sig genom kommunen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Biluthyrarna Sverige och Gröna Bilister uppmanar Swedavia att avsluta avtalet med Wisby Biluthyrning och meddela Mickes Biluthyrning att de inte är önskvärda på flygplatsen, medan kommunen inte bör erbjuda mark till ful-biluthyrning och inte låta dem marknadsföra sig genom kommunens kanaler.

- Båda företagen bör självklart välkomnas tillbaka den dag de uppfyller samma miljö- och säkerhetskrav som branschen i övrigt, men i nuläget är det svårt att förstå hur Swedavia och kommunen kan godta dem, avslutar Roger Ekdahl.

Biluthyrarna Sveriges presenterar på sin webbplats en PM som ger utförligare information i frågan.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Ekdahl, Biluthyrarna Sverige, 08-732 43 90 eller roger.ekdahl@biluthyrarna.se

Mattias Goldmann, Gröna Bilister, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......