20/11: Gröna Bilister gläds: Västerviks biogasmack i hamn – viktigt steg för grön bilism

Naturvårdsverket har beviljat Västervik Biogas AB 1,1 miljoner kronor i bidrag för att uppföra ett tankställe för biogas på Rullstensvägen, intill stora infartsrondellen. Gröna Bilister är starkt positiva.

Macken beräknas kunna invigas till våren och inom ett par år kan 10-15 procent av Västerviks bilpark köras på lokalt producerad biogas, tillverkad bl.a. av slam från reningsverket. 100 000 kubikmeter biogas ska säljas nästa år, motsvarande ca 110 000 liter bensin. Klimatpåverkan minskar med cirka 250 ton fossil koldioxid per år.

– Ett tankställe för biogas i Västervik får stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till förnybar energi. När gasen tillverkas lokalt, sluts kretsloppen och klimatpåverkan minimeras. Dessutom minskar kommunens beroende av allt dyrare bensin och diesel. Västerviks satsning är alltså både klimatsmart och långsiktigt lönsam, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Gröna Bilister ser det planerade tankställe för biogas i Västervik som särskilt intressant eftersom det på östkusten i dagsläget helt saknas tankställen för biogas mellan Kalmar och Norrköping. Gröna Bilister poängterar också det pedagogiska värdet med att tankstället finns vid en bensinstation, eftersom många bilister då ser gasmöjligheten, med lägre milkostnad och 85 procent lägre klimatpåverkan.

Tankmöjligheter för biogas tillsammans med det befintliga tankstället för etanol på OKQ8 ger goda möjligheter för kommunen att ställa om sin egen fordonspark till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen och minska luftföroreningarna i kommun, poängterar Gröna Bilister. Organisationen är dock kritisk till kommunens uttalade inriktning att i ett första skede satsa på sopbilar och bussar.

- Det finns flera utmärkta gasbilar på marknaden, och det finns ingen anledning för Västervik att dröja med bytet av bensin- och dieselbilar. Varje år man väntar innebär åtskilliga ton fossil koldioxid i onödan, samtidigt som man missar de hälsovinster som biogasen innebär, säger Mattias Goldmann.

Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i södra Sverige, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen.

– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom vet vi att oljan långsiktigt blir allt dyrare. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.

Gasbilar har gratis parkering i Västervik till halvårsskiftet 2010, vilket ytterligare förstärker lönsamheten att byta från gårdagens bilism till framtidens miljöbilar.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Ansökan om miljöbilstillstånd finns på http://www.vastervik.se/upload/Teknisk%20Service/Gator/Ans.miljofordon.071107.pdf.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......