2/2: Gröna Bilister: Grattis Gävle till nomineringen "European Mobility Week 2009"

Gävle kommun är en av tre nominerade för "European Mobility Week Award 2009". EU vill belöna lokala satsningar som görs under Europeiska Trafikantveckan och har därför infört priset European Mobility Week Award (EMW Award). Priset delas ut till de som på ett bra sätt anordnat Trafikantveckan och genom den nått ut med kampanjens budskap till medborgare. Temat för 2009 var "Klimatsmart i stan" och då gällde det att visa upp alternativ till privatbilen.

Gröna Bilister har under en längre tid följt Gävle kommuns arbete med att ändra beteendet kring resor hos medborgarna i Gävle kommun.  – Vi måste minska de korta bilresorna och de ska ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. Vi vinner alla på det genom att vi sparar pengar, får bättre folkhälsa och spar vår miljö lokalt, regionalt, nationellt och globalt,

- Vi mycket glada över att kommunen får belöning för sitt arbete som har pågått under en lång tid, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Mellan den 16 och 22 september 2009 ägde kampanjen Europeiska trafikantveckan rum runt om i Europa. Kampanjens syfte var att förbättra trafikmiljön för alla som vistas i tätorter och städer. Om fler människor låter bilen vila leder det till en trivsammare tätortsmiljö med renare luft, minskat buller, ökad tillgänglighet och säkrare trafikmiljö. Att cykla eller gå bidrar även till bättre hälsa och sparade pengar för den enskilde. 

Gävle kommun antog i september 2009 utmaningen "Inte Bilen Under Milen" och under våren kommer Gröna Bilister göra en uppföljning för att se hur det har gått med utmaningen.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......