2/1: 2011 förlorat år för grön bilism

Miljöbilsandelen stod still och andelen bilar på förnybara drivmedel var den lägsta sen 2006. Gröna Bilister kallar 2011 för ett förlorat år och utmanar regeringen att påskynda omställningen till fossiloberoende bilism.

122 418 miljöbilar 2011 är nytt rekord, men miljöbilsandelen steg bara från 40,1 % 2010 till 40,2 % 2011. Miljöbilarna domineras nu helt av dieselbilar, som står för 62,6% mot 46,5 % 2010. Endast 18,2 % av miljöbilarna går på el, etanol eller gas.

- Vi har hamnat på ett stickspår som blir en återvändsgränd om inte regeringen snabbt klargör den långsiktiga stimulansen för fossilbränslefria bilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister bedömer att miljöbilsandelen ökar något 2012, men att andelen fossilbränslebilar ökar ytterligare.

- 2013 skärps äntligen miljöbilsdefinitionen. Därmed blir 2012 slutrea för mängder av dieselbilar som precis klarar nuvarande definition. Det vägs inte på länga vägar upp av att ungefär ett tusen elbilar kommer att säljas, och varken på etanol- eller gasbilsfronten händer det särskilt mycket nytt eftersom stimulansen är för kortsiktig, säger Mattias Goldmann.

Drivmedel

Andel av miljöbilar 2010

Andel av miljöbilar 2011

Bensin (inkl hybrid)

17,4

19,6

Diesel

46,5

62,60%

El

0,00%

0,10%

Etanol

30,40%

12,60%

Gas

5,70%

5,10%

Gröna Bilister avvaktar regeringens försenade förslag på ny miljöbilsdefinition innan man presenterar sin prognos för 2012. Organisationen har fem huvudförslag för den kommande miljöbilsdefinitionen:

· Låt inte tyngre bilar släppa ut mer än lättare – de gör samma transportnytta

· Fastställ definitionen till 100 g CO2/km, med ytterligare 5 g sänkning vartannat år

· Reducera med faktisk klimatnytta för respektive biodrivmedel enligt EU:s siffror

· Kräv hög krocksäkerhet, 5 stjärnor i Euro NCAP

· Klargör att systemet också gäller förmånsbeskattning

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......