19/11: Sprid er biogas över Skåne, Kristianstad!

I veckan firar Kristianstads satsning på biogas 10 år. Just idag invigs ett nytt tankställe för biogas i Åhus i samarbete med E.ON. För närvarande producerar Kristianstad mycket mer biogas än kommunen lyckas sälja. Hälften av gasen bränns upp i Allöverket. Alltså finns utrymme för fler tankställen i Kristianstads omnejd. Med fler tankställen skulle biogasbilar bli ett lockande alternativ för många fler, och biogassatsningen skulle bära ännu mer frukt, både för miljön och för ekonomin.

– Kristianstad har varit en viktig föregångare i arbetet att etablera biogas som fordonsbränsle, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. Nu är det dags att ta nästa steg genom att öka produktionen och se till att finna avsättning för all gas som produceras.

Överskottsgasen som idag bränns upp i Allöverket gör visserligen nytta som fjärrvärme, men den värmen kan lika gärna produceras med skogsflis.

– Det är att kasta pärlor för svin att elda upp gasen, säger Cecilia Carlqvist. Det är ingen brist på biomassa som går att elda, men det är brist på högkvalitativa bränslen som kan ersätta den fossila bensinen och dieseln i våra bilar.

Kristianstad har ambitiösa mål för sin biogasproduktion. År 2005 producerades 11 GWh biogas. År 2010 är målet att produktionen ska vara 40 GWh, för att sedan öka till 80 GWh år 2020. Om gasen ska ersätta fossila fordonsbränslen krävs lika ambitiösa insatser för att finna avsättning för den:

· Fler mackar. Idag exporteras Kristianstads biogas till bl.a. Hässleholm, Olofström och Ystad. Genom att erbjuda biogas i ännu fler skånska kommuner påskyndas omställningen till fossilbränslefri bilism. Östra Göinge kommun prioriterar sedan år 2008 biogasbilar vid upphandling. En gasmack i Broby skulle göra det möjligt att gå från ord till handling.

 

· Information. Allmänhetens kunskap om fördelarna med att köra på biogas är bristfällig. Att gå från bensin till biogas minskar klimatpåverkan med 93 % enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Kostnaden per mil är 2 – 3 kr lägre än med bensin i tanken. Nya gasbilar är skattebefriade i 5 år och förmånsvärdet är 40 % lägre. Attraktiva gasbilsmodeller finns i flera storlekar och prisklasser. Bra begagnade gasbilar finns att köpa för cirka 30 000 kr och uppåt. Alla modeller har en reservtank för bensin så man blir aldrig stående utan bränsle.

 

· Samverkan med Skånetrafiken och taxibolag. Skånetrafiken har som mål att vara fossilbränslefri år 2020. Trots detta gynnar de inte längre entreprenörer som kör på gas med hänvisning till dåliga tankningsmöjligheter. Sedan många år föreligger ett kommunstyrelsebeslut i Kristianstad att krav bör ställas på taxibolag att en viss andel av transporterna de utför åt kommunen ska ske med biogasbilar eller andra miljöfordon. Tillämpa äntligen detta krav.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17 och e-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......