Val av bil och bränsle

Det lönar sig att köra grönt!

Vilka är miljöproblemen?

Tankställen

Biltester

Viktigast

  • Välj inte större bil än nödvändigt. Om Du ibland behöver en större bil blir det oftast billigare att hyra en bil till de tillfällena.
  • Välj en bil ur bästa miljöklass, f.n. klass 2005 eller 2005h (s.k. hybridbilar).
  • Välj en bil som kan köras på ett förnyelsebart bränsle (biogas eller etanol=E85).
  • Välj en så bränslesnål modell som möjligt bland de bilar du kan tänka dig.


Fördjupning

Relaterat material
Marknadens miljöbilar
Hos organisationerna listade här finner Du information om bilar för förnyelsebara drivmedel samt även om mycket bränslesnåla bilar......