19/1: Gröna Bilister: Utmärkt av Malmö – enbart miljöbilar, fokus på miljöbästa valen

2015 ska alla personbilar i Malmö stads fordonspark vara miljöbilar och tre fjärdedelar av dem ska drivas med biogas, vätgas, el- eller laddhybridmotorer, allt enligt Miljöbilsstrategi för Malmö stad som antagits av kommunstyrelsen. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

Malmö stads mål är att alla transporter ska vara rena, snåla, tysta och sunda. För att uppnå detta har det upprättats en miljöbilsstrategi där det bl.a. föreslås att Malmö stad ska införa gemensamma bilpooler för anställda och att verka för att antalet tankställen för biogas utökas, liksom antalet laddställen för el- och laddhybridbilar. Stadens bilpark ska ställas om till miljöbilar, med fokus på biogas, vätgas, el och laddhybrider.   

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det väldigt glädjande att Malmö beslutat sig för att enbart skaffa miljöbilar framöver. Det är också riktigt att göra skillnad mellan de olika miljöbilarna, där de som går på bensin och diesel är sämst, och de som går på biogas, vätgas eller el är bäst ur klimatperspektiv, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Malmö fem punkter för det fortsatta arbetet:

1.      Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Malmö uppmanas ansluta sig till kampanjen "Inte Bilen Under Milen".

2.      Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

3.      Kör snålt och miljöanpassat. Genom att systematiskt och återkommande utbilda personalen i sparsam körning, kan bränslenotan och bilarnas klimatpåverkan minska med uppemot 15 procent.

4.      Gynna kommuninvånarnas omställning. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Malmö bör göra likadant, och överväga samma förmåner för el-, vätgas- och laddhybridbilar.

5.      Samarbeta över sundet. Vi har kommit mycket längre än danskarna i omställningen till biogas och etanol, medan de kommit längre i introduktionen av elbilar. Genom att utbyta erfarenheter kan omställningen påskyndas.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......