16/9: Vi berömmer Malmö stads nya parkeringsnorm: Utmärkt göra det enkelt lämna bilen hemma!

Malmö stads nya parkeringspolicy gör det lättare att ställa bilen hemma men svårare att parkera vid arbetsplatsen. Bilpooler ska minska det totala antalet bilar och därmed behovet av parkeringsplatser. Gröna Bilister är positiva, men uppmanar till förändringar av miljöbilstillstånden.

– Alltför ofta är det enklare och till och med billigare att ta bilen till jobbet och ställa den där än att lämna den hemma. Det är utmärkt att Malmö styr upp detta genom den nya parkeringspolicyn. Var bilar får stå och hur mycket det kostar är ett viktigt styrinstrument för hållbar bilism, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också positiva till förslaget att utveckla bilpoolskonceptet, som passar utmärkt i en större stad som Malmö.

- Många behöver ha tillgång till bil ibland, men i en stad som Malmö är det skönt att slippa äga bilen med allt vad det innebär av att hitta p-plats, besiktiga, skatta, försäkra och serva. Moderna bilpooler passar stadsbon utmärkt och gör dessutom att det blir färre bilar som måste ha p-plats.

Malmö stad kommer också att väga in tillgången till kollektivtrafik när p-normen sätts och jämställa avstånd till parkering med avstånd till kollektivtrafik. Parkeringshus ska kunna användas av företag på dagarna och boende på kvällarna. Fler pendlarparkeringar ska anläggas, så att trängseln i innerstaden minskar.

Gröna Bilister är dock kritiska till att tillståndet för miljöbilsparkering fortsatt är nära nog dyrast i landet.

– Gratis parkering för miljöbilar ger en klar lokal morot att välja miljöbil, vilket är extra viktigt efter att miljöbilspremien avskaffats. Men att begränsa tillståndet till en timma och ta trehundra kronor i inträdesavgift, innebär sådana begränsningar att också miljöeffekten blir mindre än den skulle kunnat bli, kommenterar Cecilia Carlqvist.

Cirka 40 kommuner i landet har gratis parkering för miljöbilar, bl.a. Göteborg, Linköping, Norrköping, Falun, Halmstad och nu Malmö. Flertalet kommuner har en mycket låg avgift eller ingen avgift alls för att få parkeringstillståndet, men Malmö tar ut 300 kronor.

– Vi känner bara till en enda kommun som har högre avgift, Gävle med 500 kronor. Men då gäller gratisparkeringen i flera timmar, mot Malmös en enda. Därför sätter Malmö så vitt vi vet nytt rekord i dyr gratisparkering. Kommunen måste tänka om och radikalt sänka eller helst helt avskaffa avgiften.

Malmös gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Däremot är organisationen kritisk till att tillståndet bara gäller i en timma, och att det bara gäller miljöbilar som är yngre än tre år.

 

– Varför ska den som köper en fyra år gammal miljöbil diskrimineras jämfört med den som köper en helt ny, om utsläppen och miljönyttan är de samma? Också här bör Malmö tänka om och inte ensidigt gynna nybilsköpare.

Gröna Bilister uppmanar också Malmö att ställa tydliga krav på den som får miljöbilsförmånen, som man också aktivt följer upp.

– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Göteborg har täppt igen den luckan genom att kräva att man till minst 70 procent ska tanka på etanol eller biogas om bilen är avsedd för det. Det är utmärkt, och Malmö bör ta efter, säger Cecilia Carlqvist.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se

Läs mer om stadens miljöbilsparkering på www.malmo.se/miljobilsparkering och parkeringspolicy och norm på http://www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c00800074/Parkeringspolicy+o+norm+samr%C3%A5d.pdf

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......