16/9: Energimyndighetens kvotpliktsutredning presenterad: 

Gröna Bilister befarar dödsstöten för den svenska miljöbilsboomen.Idag presenterade Energimyndigheten sin utredning kring ett kvotpliktssystem för biodrivmedel. Utredningen föreslår att biodrivmedel inte längre undantas från energiskatt, och att ett kvotsystem skall garantera en nivå på 5,4% till 7,2 % 2020. Lite olika för bensin och diesel.

- Om inte regeringen snabbt presenterar en övergripande miljöfordonspolitik som stöttar de rena biobränslebilarna kommer detta att vara dödsstöten för den svenska miljöfordonsboomen, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Om så sker har regeringen schabblat bort de senaste femton årens pionjärarbete hos företag, bilföretag och enskilda individer.

Utredningen öppnar för att "överväga fortsatt skattebefrielse även för höginblandade flytande biodrivmedel", men detta har en svagare skrivning än stöd till gas eller eldrift.

- Vi tycker att det är självklart att de höginblandenade bränslena måste få fortsatt skattebefrielse efter 2013 om de klarar EUs grundkrav. Det komemr bli minst sagt svårt att nå målen annars.

Utredningens syfte är att finna nya former för att klara EUs mål om att 10% av tillförd energi till transportsektorn skall komma från biobaserade källor. Den gångna utvecklingen i Sverige har dock varit å stark att Sverige redan 2011 verkar nå detta mål.

- Det är bra att låginblandat blir kvotpliktigt och inte skattebefriat, men det räcker inte med låginablanding för att Sverige ska nå 10 %-målet.

Regeringen har ett jätteansvar att sätta fortsatt utmanande mål, där 20% biobaserad energi i transportsektorn är ett mål som både industrin och miljöintressen tror är möjligt, avslutar Lagercrantz. Att låta bli att agera är lika med att sänka den svenska miljöutvecklingen, och rätta in Sverige i den grå massan av länder som har alldeles för passiva miljömål.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz på Svenska mässan under World Bioenergy och Clean Vehicles & Fuels i Älvsjö. På tel 0708-173 808.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......