15/9: Ny infrastrukturplan för Stockholm får underkänt av Gröna Bilister

Ökad klimatpåverkan, förvärrad trängsel, fortsatt höga partikelhalter och ett otillräckligt skydd för länets grönområden. Det är delar av den svidande kritik som organisationen Gröna Bilister idag lämnar som svar på länsstyrelsens remiss om ny transportinfrastruktur för Stockholms län åren 2010 till 2021. Gröna Bilister menar att den nya länsplanen borde ha större fokus på att underlätta för fler att lämna bilen hemma och välja andra transportmedel.

– Istället för en i princip ensidig fokusering på vägar och ökad bilism, borde åtgärder för att minska transportbehovet prioriteras. Vi vill se fler satsningar för alla oss som faktiskt vill ställa bilen hemma och färdas grönt om det finns fungerande alternativ och bra kollektivtrafik, säger Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister.

Idag är sista dag för organisationer att yttra sig kring länsstyrelsens förslag till ny länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Planen tas fram för att föreslå och beskriva kommande satsningar inom vägar, järnvägar och andra transporter.  Gröna Bilister säger i sitt remissvar att förslaget kräver mycket omfattande ändringar om det ska kunna antas. Organisationen menar att förslaget genom för stor fokus på vägbyggnationer kommer att bidra fler transporter och sämre miljö, inte bättre.

Gröna Bilister menar att förslaget till ny länsplan för transportinfrastrukturen har en övertilltro till snabb teknikutveckling av miljöbilar och använder det som argument för att inte föreslå andra viktiga miljösatsningar, till exempel utbyggd kollektivtrafik eller satsningar på teknik som kan få fler att jobba hemifrån.

– Också om sex år, då det är halvtid för den nya länsplanen, kommer huvuddelen av bilarna på vägarna vara bilar som redan finns på gatorna idag, och en minoritet vara miljöbilar. Därför måste en modern transportpolitik sikta på att minska det totala transportbehovet och få fler att bara ta bilen när den verkligen behövs, säger Cecilia Carlqvist.

Läs hela Gröna Bilisters remissvar här

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
Mail: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......