18/5: Gasmack i Svedala – nu bör kommunen byta till gasbilar!

Svedala kommun har nu fått sin första gasmack. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag för påskyndad omställning till biogas. Bland annat bör man byta till gasbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att det nu finns en gasmack i Svedala, på OKQ8-macken på Norra Tvärgatan. Tidigare fick gasdrivna fordon tankas i Malmö eller Ystad.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom minskar beroendet av ett i framtiden stigande oljepris. Därför är det mycket bra att Svedala nu fått en gasmack, även om gasen inte fullt ut är biogas, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

I Svedala kommun finns cirka 25 gasbilar, men kommunen själv har bara en enda gasbil, hos Svedalahem. Kommunen anger dock att de i år ska byta ut 25 bilar och överväger gasbilar.


Gröna Bilister bedömer att hälften av Svedalas nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.
Gröna Bilister föreslår Svedala fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:
  • 100 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Svedala bör kunna nå 100 gasbilar till år 2012, varav uppemot hälften i kommunal ägo.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Svedala bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln, och ha gasmacken som ett led i att locka besökare till kommunen.
  • Lokal produktion. Svedala bör granska förutsättningarna för lokal biogasproduktion, i andra hand att leverera biologiskt avfall till andra kommuner för biogasproduktion. Då sluts kretsloppen och andelen biogas i fordonsgasen kan öka.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Svedala ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......