14/5: Jönköping: Gröna Bilister rekommenderar City Taxi

Taxibranschens miljöarbete går långsammare än vad man kunnat tro, men det finns glädjande undantag. Det visar Gröna Bilisters nya granskning. I Jönköping rekommenderar Gröna Bilister City Taxi som har 60 procent biogasbilar, med målet 100 procent.

Över 40 procent av landets taxibolag har inga miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor, allt enligt Gröna Bilisters nya taxirapport, som manar till bättring.

- En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och ledsamt att det inte går snabbare, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Men det finns positiva undantag, och i Jönköping rekommenderar Gröna Bilister City Taxi. De har redan idag 60 procent biogasbilar och har målet att inom kort ha enbart biogasbilar, helt i linje med vad Gröna Bilister förespråkar.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

- I Jönköping går det utmärkt att tanka biogas, som är det klimatvänligaste bränslet. Jönköpings kommun bör ta efter Linköping och begära att de som kör färdtjänst eller skolskjuts ska ha en ökande andel gasbilar, för att om några år köra enbart på lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister som genomfört studien.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagen att påskynda omställningen till grönare bilar, och deras branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen "Säker Grön Taxi" som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronabilister.se, under rapporter.

För ytterligare information: Kontakta Martin Prieto Beaulieu 0702-132 055 (Mattias Goldmann på 070-309 00 45). Gröna Bilisters kansli når du på 018-320 220.

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från hemsidan. http://www.gronabilister.se/250

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. Gröna Bilister är en ideell medlemsorganisation med 1200 betalande medlemmar, men ett betydligt större kontaktnät med bl.a. medlemstidningen Trafik & Miljö vars upplaga vartannat nummer tangerar 200 000.

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......