14/11: Gröna Bilister: Biogassatsa, Värmland!

De stora massabruken i Värmland, såsom Skoghall Bruk, Gruvåns Bruk och Bäckhammars bruk, kan inom något år vara biogasproducenter. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar Karlstad kommun att medverka till att planerna förverkligas.

– Restprodukterna från massaindustrin är en utmärkt grund för storskalig biogasproduktion, och biogas är det absolut bästa bränslet på marknaden ur både klimat- och hälsosynpunkt. Därför är Pöyry AB:s initiativ väldigt spännande och vi hoppas att det snabbt kan förverkligas, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar nu Karlstad kommun att medverka till att planerna förverkligas.

– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder på växthuseffekten i onödan och slösar bort kommunala skattemedel. Bensin och diesel blir bara dyrare och varje liter kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på lokal biogasproduktion för fordonsdrift, och Karlstad bör aktivt medverka till att massabrukens potential snabbt förverkligas, säger Mattias Goldmann.

Karlstad har sedan tidigare planer på en omfattande insamling av organiskt material från hushållen, som också är en utmärkt grund för biogasproduktion. Tillsammans med kommunens ambitiösa klimatmål, är det en god grund för samverkan mellan kommunen och massabruken, menar Gröna Bilister.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

 

 

 

 

 

Relaterat material
7/4: lokalt klimatinvesteringsstöd
Idag presenterade regeringen en del av sin satsning för att minska Sveriges koldioxidutsläpp, vilket innebär att kommuner......

30/3: Höjd bensinskatt ett nödvändigt första steg – nu blickar vi framåt
Regeringen vill höja energiskatten på fossil bensin och diesel med 44 respektive 48 öre per liter exklusive moms från den 1 januar......

10/2: Dyr snabbladdning sänder fel signaler enligt Gröna Bilister
Snart kommer det att kosta tre kronor per minut att ladda sin elbil med Vattenfalls och Fortums snabbladdare. Försäljning......

18/12: Förbifart Stockholm, en bromskloss för hållbar samhällsutveckling
Gröna Bilister konstaterar att Sveriges riksdagsledamöter inte tar klimatmålen på allvar....

4/11: Tesla Model S är Miljöbästa Bil 2015
Alla fem jurygrupper har olika vinnare, men när totalpoängen räknas samman blir Tesla Model S klar segrare i Gröna Bilist......

28/10: Miljöbästa Bil 2015 - drygt 30 fossiloberoende bilar tävlar i Kista den 3 november
År 2030 ska fordonsflottan vara fossiloberoende. De flesta bilar som tillverkas idag rullar fortfarande på våra vägar då. ......

20/8: Ny rapport från Gröna Bilister jämför klimatpåverkan
Gröna Bilister publicerar idag sin årliga rapport som sammanställer klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs i Sverige. Utsläpp......